Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine

Tartu Kohtumaja valmimine hädavajalik, et koondada ühte majja kokku Tartus laiali paiknenud justiitsasutused. Kohtuhoones töötavad Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Prokuratuur ja Justiitsministeeriumi Tartu osakond.

Märt Rask - Justiitsminister

Tehtud tööd:

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine

Tartu kohtumaja sai nurgakivi 7 septembril 2001 aastal ja maja avati septembris 2002 aastal.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine

14 aastat tagasi ehitatud katus oli heas seisus, kuid seoses energia kallinemisega karmistuvad peatselt ehitusnormid ning kunagi ehitatud katus ei vasta enam kehtima hakkavatele euronormidele. Karmistuvad euronormid nõuavad ka riigiasutustele soojapidavamaid katuseid. Tööde käigus katusekonstruktsioon avati, lisati täiendav soojustus, vahetati välja katuseaknad ja katuseluugid. Katusel olev tehnika (ventilaatorid, kliimaseadmed) katuse ehitamise ajaks demonteeriti ja peale katuse valmimist monteeriti.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine lähtudes euronormidest

Tartu kohtumaja

Teostati lamekatuse täiendav soojustamine ja katmine nii sbs bituumenrullmaterjaliga kui pvc plastrullmaterjaliga. Katus koosneb mitmest eri tasapindadel ja eri kohtades olevatest katustest. Kohtumaja olemasolev bituumenrullmaterjalist katusekate ja pealmised tuulutussoontega kivivillaplaadid eemaldati. Katusekonstruktsioon kaeti ajutise kattega.

Katuse täiendav soojustamine

Katuse täiendava soojustamise käigus paigaldati katusele täiendav vahtpolüsteroolist EPS 60 soojustuskiht paksusega 100 + 100 mm. Vahust soojustuskihi pealmisele pinnale hööveldati katuse tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast punnühendusega plaatidest paksusega 30 mm. Täiendati katuse kaldeid. Täiendavad kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Katusele bituumenrullmaterjalist katte paigaldamine

Katuse bituumenrullmaterjalist kate ehk katuse kattekihiks ehk pealmiseks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katuse erinevad kihid kinnitati kergbetoonist aluskonstruktsiooni külge katuse tüüblitega. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.

Katusele puidust parapetikonstruktsiooni ehitamine

Parapett
Parapett

Olemasolev katuse puidust parapetikonstruktsioon lammutati ja ehitati immutatud puidust  ja ehitusplaadist uus soojustatud parapett. Katuse horisontaalosa ja vertikaalosa ühendusjoontele kinnitati immutatud puidust kolmnurksed liistud. Parapetile keevitati SBS bituumenrullmaterjalisttõsted ehk ülespöörded. Paigaldati püstvaltsliitega katteplekk.

Katuse vihmavee äravoolulahenduse paigaldamine

Piksekaitse
Piksekaitse

Katuse vihmavee äravool on sisemise äravooluga. Katusel vahetati välja elektrilise küttega katuse vihmavee äravoolukaevud. Ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele prahisõelad. Katuse tuulutuse peakanalitele keevitati plastist alarõhutuulutid.

Katuselt eemaldati olemas olev piksekaitse ja peale katuse valmimist paigaldati piksekaitse tagasi. Katusele paigaldati uued kolmekordse klaasiga katusekuplid ja vahetati välja katuseluuk. Katuseluugiks on kolmekordse klaasiga katusekuppel. Avamise lihtsustamiseks varustati luuk kahe amortisaatoriga. Luuk on lukustatav.

Katusele täiendava soojustuse paigaldamine

Katuseläbiviigud
Katuseläbiviigud

Katuse täiendavaks soojustamiseks kasutati SPU soojustusplaate paksusega 200 mm. Soojustuse pealmine ehk tuulduv kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast paksusega 30 mm. Katuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Katusele hüdroisolatsioonikihi paigaldamine

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Katuse erinevad kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.

Katusele parapetikonstruktsiooni paigaldamine

Katuse parapetikonstruktsioon. Olemas olev puidust parapetikonstruktsioon lammutati ja ehitati uus immutatud puidust ning OSB ehitusplaadist villaga soojustatud parapett. Erinevad katteplekid ühendati omavahel püstvaltsühendusega.

Katuse vee äravoolu paigaldamine

Katuseaknad
Katuseaknad

Katus on sisemise vee äravooluga. Vahetati välja vihmavee äravoolukaevud. Paigaldatud kaevud on elektrilise küttega. Ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele roostevabast materjalist prahisõelad. Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Tuulutite jalam tugevdati lisa SBS bituumenlappidega.

Konvueerimisõue katuse rekonstrueerimine

Konvueerimisõue katuse rekonstrueerimisel paigaldati katusele täiendavalt üks kiht SBS bituumenrullmaterjali. Vahetati välja katuse servaplekid ja seina tõstete ehk ülespöörete lõpetusplekid.

Varikatuste rekonstrueerimine

Varikatuse rekonstrueerimisel olemas olev PVC plastrullmaterjalist katusekate eemaldati ja asendati uue PVC plastrullmaterjalist kattega.Vahetati välja katuse servaplekid ja seina tõstete ehk ülespöörete lõpetusplekid.

Katusepollarite paigaldamine

Katusepollar
Katusepollar

Ohutuks käimiseks katusel paigaldati katusele roostevabast materjalist katusepollarid ja turvatrossid. Turvasüsteemile kinnitati tahvel paigaldusandmetega.

Galerii:

 

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2015 – Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine

Tellija:

TARTU KOHTUMAJA

Projekti nimi:

TARTU KOHTUMAJA KATUSE REKONSTRUEERIMINE

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ÄRIHOONE

Tööde iseloom:

LAMEKATUSE REKONSTRUEERIMINE

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU KALEVI 1

Projekti algus:

November 2015

Projekti lõpp:

September 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 2 387 m²