SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus ehitati kahekihilise kattekihiga

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus
SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus. Katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. ja 2015. aastal.

SBS materjalist katus

2015. aastal SBS materjalist ehitatud katus

2015. aastal ehitati kontorihoone SBS materjalist katus.

SBS materjalist katuse ettevalmistustööd

Olemas olev katusepind korrastati. Pandi kinni mittevajalikud läbiviigud.

SBS materjalist katuse soojustustööd

SBS matwerjalist katus soojustati klaasvillast ja vahtpolüsteroolist soojustusega. Ehitati vajalikud vastukalded.

SBS materjalist katuse hüdroisolatsioonitööd

SBS materjalist katuse katusepind kaeti kahes kihis keevitatud hüdroisolatsioonikihiga ehk bituumenrullmaterjaliga. Katusekihid kinnitati vana katusekonstruktsiooni külge tüüblitega.

SBS materjalist katuse muud ehitustööd

Ehitati immutatud puidust ja ehitusplaadist parapetid. Parapetile paigaldati plekist veeninad. Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud ja vihmaveetorud. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.

Objekti andmed

Objekt:   SKS Estonia Textile OÜ büroo- ja tootmishoone
Aadress:   Kulgu 15, Narva

Galerii

SKS Estonia Textilr OÜ  hooned ehitati kunagisele tööstuse all olevale alale

sks-narva

Varasem hoonetekompleks oli amortiseerunud. Üldplaneeringu kohaselt rajati ühekordne tootmishoonete ehitusmaht kõrgusega kuni 13 meetrit. Käesolev lahendus näeb ette ühtse tootmishoonete kompleksi ehitamise kinnistu keskosale.