KH_2897_web-1024x683

Jutuke siia

Rein Kala - juhatuse esimees

Teostatud tööd:

Lamekatuse aluskonstruktsiooni ehitus

SEBE tootmishoone ehitust alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldamisega. Kokku paigaldati 1297 m2 kandeprofiilplekki. Kandeplekk kinnitati kruvidega katuslae kandetalade külge. Kinnitamiseks kasutati isepuuruvaid kruvisid.

Kinnituskruvid paigaldati profiilpleki iga laine põhja. Plekipaanide omavaheline pikiülekate kinnitati kruvisammuga 500 mm. Paigaldati 152 m L-plekki ja 152 m U-plekki.

Lamekatuse aurutõkke ehitus

Lamekatuse aurutõkke ehituse käigus paigaldati kandeplekile kivivillast Technoroof N30 50 mm paksune sängituskiht. Sängituskihile ehitati aurutõkkekilest katusekonstruktsiooni aurutõke paksusega 0,2 mm. SEBE tootmishoone erinevad paanid paigaldati ülekattega vähemalt 200 mm ja ühendusvuugid kinnitati omavahel teibiga .

Lamekatuse soojustuse ehitus

Lamekatuse soojustuse ehituseks kasutati katusevahtu EPS 50 paksusega 180 mm. Samast materjalist ehitati ka katuse kalded. Katusele ehitati katusevillast tuletõkketsoonid.

Põhisoojustusele paigaldati kivivillast Dachrock Max 40 mm paksused katteplaadid. Soojustusplaatide fikseerimiseks kinnitati soojustus konstruktiivsete kinnitustüüblitega.

Lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitus

Lamekatuse hüdroisolatsiooni ehituseks ehk vett pidavaks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks keevitati katusele ühekihiline PVC katusekate. Katte keevitamiseks kasutati soojaõhupuhureid. Kahe meetri laiused kattepaanid paigaldati omavahel ülekattega 120 mm. Ühendusvuukidesse kruviti plastist teleskooptüüpi katusetüüblid.

Tüüblite kinnituselementideks olid isepuuruvad kruvid. Kruvid valiti nii, et need ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm. Katuse parapettidele tehti ühekordsest PVC materjalist ülespöörded ehk tõsted. Ülespöörete alla kinnitati nurgaliistud. Paigaldati 152 m parapetiplekke. SEBE tootmishoone omavaheline ühendus tehti püstvaltsiga.

Lamekatuse vihmaveesüsteemi ehitus

Lamekatuse vihmaveesüsteemi ehituseks kasutati katuselehtreid. Ehitatud katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks ehitati katusesse 8 elektrilise küttega katusekaevu. Katusekaevud on läbimõõduga 110 mm. Kaevudele paigaldati prahisõelad.

Lamekatuse suitsuluugi paigaldus

Lamekatuse suitsuluugi paigaldus. Katusele paigaldati 15 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Varikatuse lamekatuse ehitus

bituumenmastiks lamekatused
Pildi kirjeldus

Varikatuse lamekatuse ehitamise käigus ehitati 2 varikatust.Aluskonstruktsioonile paigaldati OSB 3 niiskuskindlast ehitusplaadist alus. Kasutati 15 mm paksuseid plaate.

Plaatidele paigaldati geotekstiil. Paigaldati 69 m servaplekke, 19 m vihmaveerenne, 11 m vihmaveetorusid. Varikatused kaeti ühekihilise PVC plastrullmaterjalist kattega.

Galerii:

Tellija:

SEBE AS

Projekti nimi:

SEBE TOOTMISHOONE TARTUMAAL

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMISHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU SOSSI TEE 8

Projekti algus:

2017

Projekti lõpp:

2018

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 1 435,8 m2