Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus on ehitatud Euroopa Liidu rahalisel toel

Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus
Paikuse Spordi- ja Tervisekeskuse lamekatus. Lamekatusetöötegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Lamekatus

Hoonele ehitati erinevad ja erineva kandekonstruktsiooniga lamekatused.

Lamekatus kandvast profiilplekist alusega

Lamekatuse kandev profiilplekk

Lamekatuse kandev profiilplekk. Kandvast profiilplekist alusega lamekatuse ehitamist alustati profiilpleki paigaldamisegaLamekatuse kandekonstruktsioonile paigaldati kandeprofiil ehk kandevast profiilplekist alus, mis kinnitati kruvidega hoone kandekonstruktsiooni külge. Kruvid kinnitati profiilpleki iga laine põhjast. Omavahel ühendati profiilplekid kruvisammuga 500 mm.

Lamekatuse aurutõke

Lamekatuse aurutõkke paigaldust alustati alusvilla ehk sängituskihi paigaldusega. Profiilplekile paigaldati katusesoojustuse alusvill Rocwool Spodrock paksusega 50 + 50 mm. Katusekonstruktsiooni aurutõkkeks kasutati aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati omavahel ülekattega ja ühenduskohad tihendati teibiga. Kilepaanide ülekatte suuruseks oli vähemalt 200 mm. Kileaurutõkke ühenduskohad teibiti ehk tihendati teibiga.

Lamekatuse soojustus

Lamekatuse soojustuseks paigaldati lisaks soojustuse katusevillast alusplaatidele vahtpolüsteroolist EPS 60 70 mm paksused soojustusplaadid. Soojustuse pealmiseks kihiks ja ühtlasi katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati tuulutussoontega Isover30 mm paksuseid katteplaate. Katusele anti kalded ja vastukalded kaldu lõigatud vahtpolüsterooliga. Soojustusplaadid paigaldati omavahel nihkega vähemalt 200 mm. Plaatide ühenduskohtades jälgiti, et ei tekiks ristikujulist mustrit. Ka erinevate plaadikihtide ühenduskohad ehitati omavahelise nihkega. Katusele ehitati katusevillast tuletõkketsoonid. Katuseluukide vihmavee pealevoolu suunal ehitati luukidele vihmavee möödajuhtimiseks ette kergkruusastkõrgendussadulad.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Lamekatuse hüdroisolatsiooni paigaldusel keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattkiht ehk hüdroisolatsioonikiht. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Bituumenrullmaterjali erinevad paanid pandi omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm. Paanide ühendusvuukidest suruti välja ühtlane sulabituumenist riba laiusega 5 kuni 10 mm. Katusekonstruktsiooni erinevad kihid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Tüüblite kinnituselemendiks kasutati metallist isepuuruvaid kruvisid. Kinnituskruvid valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist ehk kinnitusplekist läbi vähemalt 25 mm.

lamekatuse muud tööd

Lamekatuse muude tööde käigus paigaldati lamekatuse tuulutamiseks alarõhutuulutid. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt aga paigaldati katusekonstruktsiooni elektriliselt köetavad katusekaevud. Katusele paigaldati 12 erinevat katuseluuki. Enamus katuseluuke ühendati avanemisautomaatikaga.

Lamekatus betoonpaneelidest alusega

Lamekatuse aurutõke

Betoonpaneelidest alusega lamekatuse ehitamist alustati aluskatuse betoonipinna korrastamisega. Peale aluse korrastamist paigaldati betoonpinnale aurutõkkekile. Erinevad aurutõkke paanid paigaldati omavahel ülekattega ja paanide omavahelised ühenduskohad kinnitati teibiga.

Lamekatuse soojustus

Lamekatuse soojustuse paigaldamist alustati vahtsoojustusplaatide paigaldamisega. Soojustamiseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 soojustusplaate paksusega 130 + 50 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks ehk lamekatuse tuulutuskihiks paigaldati tuulutussoontega Isover 30 mm paksused katteplaadid. Plaadid asetati nii, et tuulutussooned asetuksid katusekalde suunaliselt. Katuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Lamekatuse hüdroisolatsiooni paigaldamiseks kaeti katusekonstruktsioon kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsioonikihiga. Bituumenrullmaterjalina kasutati alumises kihis puisteta ja pealmises kihis puistega materjali. Lamekatuse erinevad kihid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnitustüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Tüüblite kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilude paigaldamiseks puuriti katusekonstruktsiooni augud. Kiilud löödi aukudesse mehaaniliselt.

Lamekatuse muud tööd

Lamekatuse muude töödena ehitati lamekatusele puidust ja ehitusplaadist ääre- ehk parapetikonstruktsioon. Vihmavee ärajuhtimiseks lamekatuselt paigaldati katusesse elektriliselt köetavad katusekaevud. Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Paigaldati 6 erineva otstarbega katuseluuki. Katusele paigaldati erinevad seinaplekid, servaplekid, ääreplekid.

Lamekatus ventilatsioonikambrile

Lamekatuse kandva profiilplekk

Lamekatus ventilatsioonikambrile ehitati kandvast profiilplekist alusele. Profiilplekid paigaldati omavahelise ülekattega. Profiilplekid kinnitati isepuuruvate kruvidega aluskonstruktsiooni külge.

Lamekatuse soojustus

Ventilatsioonikambri lamekatuse soojustuseks kasutati Rockwool Spodroc 50+ 50 mm paksuseid katusesoojustuse plaate. Lisasoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 60 70 mm paksuseid plaadid. Lamekatuse tuulutussüsteemi tarbeks ehk soojustuse pealmiseks kihiks kasutati tuulutussoontega Isover30 mm paksuseid katteplaate. Kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Ventilatsioonikambri lamekatus kaeti hüdroisolatsiooniga ehk kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga. Lamekatuse erinevad kihid kinnitati tüüblitega aluskonstruktsiooni külge. Paigaldati alarõhutuulutid, elektrilise küttega vihmavee katusekaevud, ääreplekid.

Lamekatus varikatustele

Lamekatusega varikatuste aluskonstruktsioon ehitati puidust ja ehitusplaadist. Selleks kasutati immutatud saematerjali ja niiskuskindlaid ehitusplaate. Hüdroisolatsioonikihiks keevitati katustele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Paigaldati ääreplekid ja katusekaevud.

Objekti andmed

Objekt:   Paikuse Spordi- ja Tervisekeskus
Aadress:   Paide mnt 19, Paikuse, Pärnumaa

Paikuse Spordi- ja Tervisekeskus valmis septembris 2014

paikuse-spordikeskus-logo

Ehitamiseks saadi märkimisväärset rahalist toetust Euroopa Liidu programmidest. Objekti tellijaks oli Paikuse vald.

Keskuses on spordihall koos abiruumidega, perearstikeskus, apteek, hambaravikabinet, raamatukogu laiendus ning kolm uut klassiruumi. Suurima mahu moodustab spordikompleks, mis koosneb esimesel korrusel paiknevast suurest saalist, maadlussaalist, jõusaalist ja teisel korrusel asuvast aeroobika saalist.

Ülemisele korrusele jäävad veel 120 kohaga pealtvaatajate tribüün, tualetid, treenerite ruumid ja majutustoad sportlastele.

Galerii