Morobell OÜ tootmishoone lamekatuseehitus sisaldas profiilpleki paigaldust, soojustust, bituumenmaterjalist katusekatet

Morobell OÜ tootmishoone lamekatuseehitus

Morobell OÜ tootmishoone lamekatuseehitus. Katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Lamekatuseehitus

Lamekatuseehituse aurutõkke paigaldus

Lamekatuseehituse kandava profiilpleki paigaldas tellija. Katusetööd alustati 0,2 mm paksuse aurutõkkekile paigaldamisega. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm ja tihendati ühepoolse teibiga.

Lamekatuseehituse soojustuse paigaldus

Lamekatuseehituse põhisoojustus ehitati Isover klaasvillast paksusega 150 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega Isover 30 mm paksune kattekiht. Kattekihi tuulutussooned paigaldati katuse kalde suunas. Põhisoojustuse pealmisesse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanal mõõtudega 90*50 mm.

Lamekatuseehituse hüdroisolatsiooni paigaldus

Lamekatuseehituse hüdroisolatsiooni paigaldus. Lamekatus kaeti kahes kihis keevitatud ehk kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsioonikihiga. Bituumenrullmaterjalide kihid paigaldati ülekattega pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristivukidest 150 mm. Erinevad katuse kihid kinnitati tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni külge. Kasutati plastist teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist isepuuruvad kruvid. Kruvide pikkus valiti nii, et kruvid ulatuksid vähemalt 25 mm kandeplekist läbi. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise kihi ühendusvuukidesse.

Lamekatuseehituse muud ehitustööd

Lamekatuseehituse katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee juhtimiseks paigaldati räästasse vihmaveerennid ja vesi juhiti rennidest ära vihmaveetorudega. Katuse tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskohtadesse keevitati bituumenrullmaterjalist tugevdusribad. Paigaldati servaplekid ja parapetiplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Morobell OÜ tootmishoone
Aadress:   Lihula mnt 19b, Haapsalu

Galerii

Mollbell OÜ asutati 1997. aastal tööstuslikuks kalapüügiks Läänemerel

morobell-logo

Morobell OÜ ettevõte asub Lääne-Eestis Haapsalus ja on üks suurimaid kalapüügi ja kalatöötlemisega tegelevaid ettevõtteid Eestis. Kalasadam Eewst, Westmeri, jahisadam Eewjs. Kala püütakse traalpüügiga. Põhiliseks kalaks on kilu ja räimm. Püütud kala jahutatakse juba merel, külmutatakse niipea, kui kuival maal, kala hoitakse pakases ja kala veetakse külmutatuna. Ei laos  ega veol  tõuse kala temperatuur kunagi üle nõutava  ‒18°C. 

Ettevõte on üks Haapsalu suurimatest tööandjatest. Suur osa toodangust läheb ekspordiks.