Kortermaja remont Tartumaal Rukki 7 oli põhjalikult ettevalmistatud mahukas töö

Kortermaja remont Tartumaal - lamekatusetööd, katuste renoveerimine
Kortermaja remont Tartumaal Rukki 7 oli põhjalikult ettevalmistatud ehitustegevus. OÜ Evari Ehitusrenoveeris ehk remontis kortermaja lamekatuse 2014. aastal.

Lamekatuse remont

Lamekatuse remondi ettevalmistustöö

Lamekatuse remondi olemas olev lamekatuse konstruktsioon korrastati. Katusekattest eemaldati aurukotid ja veekotid. Amortiseerunud katusekate asendati uue kattega. Fibo kergkruusaga korrigeeriti katusekalded.

Lamekatuse remondi soojustustöö

Katusele paigaldati täiendav soojustuskiht. Põhisoojustuseks kasutati vahtsoojustust EPS 50 kogupaksusega 220 mm. Vahtsoojustuse ülemisse kihti hööveldati katuse tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Katusesoojustuse pealmine tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvilla plaatidest paksusega 30 mm. Villaplaatide tuulutussooned paigaldati risti hoonega ehk katusekalde suunaliselt.

Katuse keskjoonele ehitati vee äravoolurenn. Renni kalded moodustati sadeveekaevude suunas. Vahetati välja sadevee kaevud ehk katuse vihmavee äravoolukaevud ehk katuselehtrid. Kaevud olid elektrilise küttega. Kaevud ühendati vee äravoolutorustikuga. Kaevudele paigaldati peale prahisõelad. Kõik katuse läbiviigud isoleeriti ümberringi 300 mm laiuste kivivillast plaatidega.

Lamekatuse remondi hüdroisolatsioonitöö

Katuse pealmiseks kihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht ehk pealiskiht. SBS bituumenrullmaterjali alumisest kihist kinnitati katusekonstruktsioon aluskatuse külge katusetüüblitega ehk kinnitustüüblitega. Kasutati alt laienevaid plastmassist tüübleid.

Lamekatuse remondi parapeti ehitustöö

Katusele ehitati immutatud puidust ja OSB ehitusplaadist soojustatud parapetid. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurkne liist. Parapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tõstetega ehk ülespööretega. Parapetile paigaldati veeninaplekk. Veeninaplekki ühenduskohad ühendati püstvaltsiga.

Lamekatuse remondi muu ehitustöö

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati 28 alarõhutuulutit. Alarõhutuulutite kinnitusalusele paigaldati SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele pääsemiseks vahetati välja soojustatud katuseluugid. Katuseluugid varustati amortisaatoritega.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermaja
Aadress:   Rukki 7, Käärdi alevik, Rõngu vald, Tartumaa

Galerii

Eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel ehitatud Tartu tüüpi kortermaja Käärti külas, Rõngu vallas, Tartumaal renoveeriti komplektselt

Ehitust finantseriti laenurahaga. Soojustati seinad, rekonstrueeriti täielikult lamekatus, küttesüsteem, soojasõlm, paigaldati tsentraalse juhtimisega ventilatsioonisüsteem. Peale tööde tegemist sai maja kaasaegse väljanägemise, paranes maja sisekliima, küttearved vähenesid märkimisväärselt. Tõusis korterite ja maja turuväärtus. Kortermaja remont.