Kane Metall AS katuste remont ja renoveerimine tehti talvel paksu lumega

Kane Metall AS laekatuste remont ja renoveeriine
Kane Metall AS katuste remont, renoveerimine. Katuste remonditöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013/2014. aastal.

Katuste remont ja renoveerimine

Remonditi ja renoveeriti mitu erinevat katust. Ehitustöid tehti mitmes järgus. Olemas olevte katuste aluspinnad korrastati ja valmistati katuste ehitamiseks ette. Tööde hulka kuulusid katuste, lamekatuste, erikujulise katuste remont, renoveerimine, soojustamine, SBS bituumenrullmaterjalidest lamekatusetööd ehk hüdroisolatsioonitööd, ehitustööd.

Katuste soojustuse remont ja removeerimine

Katuste soojustamiseks kasutati vahtsoojustust EPS 50 paksusega 150 mm. Vahtsoojustuse pealmisesse pinda hööveldati katusetuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Soojustuse pealmiseks ehk katuse tuulutuskihiks paigaldati tuulutussoontega Isover klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid. Katuse vastukalded moodustati fibo kergkruusast.

Katuste katte remont ja renoveerimine

Katuste katteks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katus kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnitustüüblid paigaldati SBS bituumenrullmaterjali kattekihi alumise kihi ühendusvuukidesse.

Katuste parapettide remont ja renoveerimine

Katuste parapetid ehitati osaliselt kõrgemaks. Ehitamiseks kasutati immutatud puidust saematerjali ja OSB 3 ehitusplaate. Katuse ja katusega piirnevate vertikaalpindade ühendusjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurksed liistud. Parapetid kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga ehk kattematerjali tõstetega ehk ülespööretega.

Katuste renondi ja renoveerimise muud tööd

Katuste remondi ja renoveerimise käigus paigaldati katuse ääreplekid, veeninaplekid ja lõpetusplekid. Osa katuseid on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katustelt paigaldati katusekaevud ehk vihmavee äravoolulehtrid ja vahetati välja vihmavee äravoolutorustik. Kaevud on elektrilise küttega. Katusekaevude ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskohtade tugevdamiseks paigaldati tuulutitele SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Objekti andmed

Objekt:   Kane Metall AS büroo- ja tootmishoone
Aadress:   Betooni 9b, Tartu

Galerii

1992. aastal asutatud ettevõttes tegeleti esialgu metallprofiilide vahendusega

kane-matall-logo

Tegutseti rendipindadel ja enamasti korraldati materjalide transport tootjatehasest või tarnija laost otse tellijani. 1997. aastal tekkis võimalus osta endiselt Tartu Elamuehituskombinaadilt, toonase Tartu Maja AS-ilt, taridetailide ja armatuuri osakond. Sellest ajast on ettevõtte käibes konstruktsioonide müügi osakaal pidevalt kasvanud.
Ettevõte põhineb Eesti kapitalil.