Holding Invest OÜ PVC katus ehitati kandeprofiilplekist aluskonstruktsioonile

Holding Invest OÜ PVC katus
Holding Invest OÜ PVC katus. Katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2015. aastal.

PVC katuse ehitustööd

PVC katuse aluskonstruktsioon

Katusetöid alustati kandva profiilpleki paigaldamisega. Kandeplekk kinnitati kandetalade külge kruvidega. Omavahel ühendati paanid pikivuugis isepuuruvate kruvidega sammuga 500 mm.

PVC katuse aurutõke

Kandva profiilpleki peale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm. Ühenduskohad kinnitati teibiga.

PVC katuse soojustus

Katuse põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsterool EPS 60 kogupaksusega 260 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati Rockwool kivivillast paksusega 20 mm.

PVC katuse hüdroisolatsioon

Katusekatteks ehk katuse pealmiseks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele PVC katusematerjalist kate. Katusekonstruktsiooni kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge tüülitega. Tüüblid valiti nii, et tüübli plastosa oleks katusesoojustusese paksusest lühem vähemalt 15 mm. Kinnituselemendina kasutati isepuuruv osaga kruvisid. Kruvid valiti nii, et ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

PVC katuse vihmavee äravool

Ehitatud katus on välimise vee äravooluga. Hoone otstesse ehitati parapett ja külgedele katuseräästas. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

PVC katuse suitsuluugid

Katusele monteeriti 4 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

PVC katuse ääreplekid

Katusele paigaldati vajalikud ääreplekid. Plekkideks kasutati pural kattega erinevalt profileeritud plekke.

Objekti andmed

Objekt:    Holding Invest OÜ laohoone
Aadress:   Klaasi 12, Tartu

Väetiste ja taimekaitsevahendite ladu kiiresti arenevas tehnopargis Veeriku linnaosas Tartus

holding-invest-86

Laohoone valmis 2014. aastal. OÜ Holding Invest põhitegevuseks on väetiste ja taimekaitsevahendite jae- ja hulgimüük üle Eesti.

Tegemist on metallkarkass honega. Hoone seinad on ehitatud soojustatud sandwich paneelidest. Hoone katus on kaetud viimastel aastatel tellijate seas üha rohkem populaarsust koguva PVC plastrullmaterjaliga Protan. Katus on soojustatud EPS soojustusplaatidega. Katuse ääred on lõpetatud ääreplekkidega. Katus on välimise veeäravooluga. Vihmavesi juhitakse katuselt ära vihmavee rennide ja torude kaudu. Katusel on automaatika abil avatavad katuseaknad, suitsuluugid. Katusele viib väline katuseredel.

Galerii