Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus Tartus koos lamekatuse ehitusega

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Eesti Rahvusarhiivi katusepollaritepaigaldus koos lamekatuse ehitamisega. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2015. aastal

Katusepollarite paigaldus lamekatusele

Katuse kandekonstruktsiooniks olid raudbetoonist laepaneelid. Paneelide pealispind korrastati. Aurutõkke kihiks keevitati paneelidele ühe kihiline SBS bitumenrullmaterjalist aurutõke.

Katuse põhisoojustus

Põhisoojustuseks ehk katuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 Silver kogupaksusega 250 mm. Kalded ja vastukalded ehitati samast materjalist. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati tuulutussoontega Isover30 mm paksusega klaasvillast plaate.

katuse kattekiht

Katuse kattekihiks ehk pealiskihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalisthüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon tüübeltati ehk kinnitati  katuse kandekonstruktsiooni ehk raudbetoonist laepaneelide külge. Kinnitamiseks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni pinda puuritud aukudesse.

katuse parapetid

Ehitati immutatud puidust ja OSB 3 ehitusplaadist mittetuulduvad parapetid. Parapetid soojustati ja kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk tõstetega. Katuse ja parapeti ühendusjoonele keerati kruvidega ehk kinnitati kolmnurksed liistud. Parapetid kaeti pealt püstvalts ühendusega parapeti plekiga.

katuse veeäravool

Katus on sisemise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati elektrilise küttega katusekaevud. Kaevude äravoolutorudele paigaldati kondensatsiooni vältimiseks soojustuskoorikud. Prahi kaevu sattumise vältimiseks pandi kaevudele peale prahisõelad.

Katuse tuulutus

Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite jalgadele keevitati täiendav tugevdusriba. Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Katusepollarite paigaldus

Turvalisuse tagamiseks paigaldati aga roostevabast materjalist katusepollaridehk turvapollarid.

Terrassi katus

Viiendale korrusele ehitati terrass. Hüdroisolatsioonikskasutati kahes kihis keevitatud ehk kahekihilist SBS bituumenmaterjali. Paigaldati serva- ja seinaplekid.

Loe veel:

Mis on lamekatus?

Mis on bituumenrullmaterjal?

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Objekti andmed

Objekt:   Eesti Rahvusarhiiv
Aadress:   Nooruse 3, Tartu

Rahvusarhiiv on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus

rahvusarhiiv-86

Rahvusarhiivi põhiülesanne on asutuse või isiku poolt avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud dokumentide hindamine,arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu võimaldamine ja nende kasutamise korraldamine.

Rahvusliku arhiivisüsteemi loomist alustati 1920. aastal. 1935. aastal võeti vastu arhiiviseadus. Nõukogude ajal läks arhiivide juhtimine Arhiivide Peavalitsuse kätte. Antud asutus alustas tegevust 1999. aasta 1. jaanuarist hõlmates ajalooarhiivi, riigiarhiivi, filmiarhiivi, maaarhiivi.

Galerii