Katuste soojustus on oluline energiatõhusa hoone ehitamisel

Katuste soojustus - soojustustööd

KATUSTE SOOJUSTUS – OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi lamekatuseid 

Katuste soojustus

OÜ Evari Ehitus - lamekatuse ehitus
Soojustuse paksus

Olenevalt hoonete ja ruumide otstarbest lamekatuseid kas soojustatakse või ei soojustata.
Soojustusmaterjaliks kasutatakse põhiliselt katusevillasid, katusevahtusid, vahtklaasi, kergkruusa ning kasutatav materjal sõltub konkreetsest objektist ja tellija soovist.
Lamekatustes kasutatavate soojustusmaterjalide koormustaluvus peab olema alumistes ja vahekihtides minimaalselt 30 KN/m² ja pealiskihis minimaalselt 50 KN/m².
Soojustuskihi paksus sõltub kasutatavast soojustusmaterjalist, hoone või ruumi otstarbest ning tööde tellija soovist ja võimalustest.

Kergkruusast soojustused (FIBO, LECA, EXCLAY)

kergkruus lamekatusel
Kergkruusast vahekiht

Peamine eelis teiste soojustusmaterjalide ees – arvestatav survetugevus.

 • kergkruus (LWA) on keraamiline täite- ja soojustusmaterjal, mida tarnitakse tera suurusega 2-4, 4-10, 10-20 mm
 • kasutatakse nii põhisoojustusena, kui ka erinevatel katustel kallete andmisel
 • kergkruus on parimaks aluseks katuseaedadele

Katusevillast soojustused

Katuste soojustus - OÜ Evari Ehitus
Kivivillsoojustus

Peamine eelis vahtsoojustuste ees – hea tulepüsivus. Tulekindluse klass A1.

Kasutatakse erinevaid mineraalvillasid (katusevill).

Lamekatuste ehitamise juures ei ole klaasvillade ja kivivillade kasutamise vahel märkimisväärseid erinevusi.

Katusevahust soojustused

EPS Silver vahtpolüstüreen
Lamekatuse soojustamine EPS Silver vahtpolüstüreeniga

Peamine eelis villsoojustuste ees – suurem niiskuskindlus.

Kasutatakse erinevaid vahtusid (katusevaht):

 • paisutatud polüstüreen (EPS) – on hinna ja kvaliteedi suhte poolest üks efektiivsemaid soojustusmaterjale
 • ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) – sobivad eriti hästi pinnases ehitamisel, kus vajatakse kõrget koormustaluvust, niiskuskindlust ning häid ja kestvaid soojusisolatsiooniomadusi
 • jäik polüuretaanvaht (PUR, PIR) – on umbes 50% energiatõhusam, kui mineraalvilladest või vahtpolüstüreenist (EPS) soojustusmaterjalid, mistõttu on võimalik ehitada saledam konstruktsioon
 • vahtklaas (CG) – uudne ja unikaalne pooridega soojustusmaterjal, mida paigaldatakse kuuma bituumeniga

 

 

Vahtklaasist soojustused

Vahtklaas soojustus Tartus objektil Kvartal
Vahtklaas soojustus Tartus objektil Kvartal

Vahtklaas on unikaalne soojustusmaterjal. Vahtklaasil on peaaegu kõik ehitustel kasutatavate soojustusmaterjalide head omadused.

Vahtklaasi ehk vahtklaas soojustuse head omadused on:

 • kestev – materjali eluiga ületab hoonele antavat eluiga rohkem kui 100 aastat
 • tugev – talub pikaajalist raskust
 • mõõdustabiilne – mõjutustest hoolimata materjali mõõdud ei muutu
 • füüsikaliselt püsiv – kasutamisel ei muutu gabariidid, tugevus, soojusjuhtivus ja muud sarnased näitajad
 • keemiliselt ja bioloogiliselt püsiv – vahtklaasil puudub orgaaniline aine ja seetõttu ei kahjustu keemiliste ja bioloogiliste mõjude tõttu
 • tulekindel – kuulub kõrgemasse tulepüsivusklassi A1
 • mittehüdroskoopne, veeauru- ja veetihe – töötab niiskus- ja aurutõkkena
 • sanitaarselt puhas ja ökoloogiline – materjali saab kasutada kõrgendatud puhtusastmega ruumide isoleerimisel
 • lihtne töödelda – vahtklaasi saab töödelda tavaliste puussepa tööriistadega

Vahtklaas on Eestis uudne materjal. Seda kasutatakse kõrgendatud nõudmistega lamekatuste, vundamentude, rõdude ja teiste samalaadsete tööde tegemiseks.

Vaata katuste soojustuse galeriid:

Küsi hinnapakkumist

Nimi (kohustuslik)

E-post (kohustuslik)

Teate sisu