OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele – katusetööd, lamekatusetööd

Katusetööde hüdroisolatsioonitöödel kasutame põhiliselt SBS bituumenrullmaterjale või PVC plastrullmaterjale. Antud katete paigaldamise tehnoloogiat kasutame nii tavakatuste, pööratud katuste, murukatuste, mätaskatuste, käidavate katuste, liiklusega koormatus katuste, seinte, põrandate, vundamentide, sildade, korrusparklate, terrasside, rõdude, lodžade ja teiste sarnaste ehitiste või rajatiste hüdroisoleerimisel.

Pakume terviklahendusi. Paigaldame kandvaid profiilplekke, katuse ääreplekke, karniisiplekke, parapetiplekke, vihmavee äravoolusüsteeme, vihmavee ärajuhtimiseks katusekaeve, katusepollareid, turvapollareid, turvatrosse; katuseaknaid, katuse- ja suitsuluuke, katuseredeleid, alarõhutuuluteid; soojustame katuseid, hoonete vundamente, keldriseinu; ehitame katuse parapette, karniise, lamekatuste tuulutussüsteeme.

Parandame, remondime, renoveerime, rekonstrueerime olemasolevaid lamekatuseid. Teeme olemasolevate katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Katuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutusotstarbest, hooldusest, materjalist, lahendustest, paigaldusest. Pikaealine ja toimiv katus eeldab põhjalikku planeerimist. On alati odavam teha töö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti. Soovitame kasutada kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

Müüme kaasaegseid marmoroc fassaadikattesüsteeme.

Katusetööd kogenud katusemeistritelt - lamekatused

Lamekatuse ehitus - lamekatusetööd

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud (lamekatuste) katuste ehitamisele.

Loe lähemalt
lamekatuste soojustamine

Katuste soojustus – soojustustööd

OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Kandeprofiilpleki paigaldus.

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

OÜ Evari Ehitus paigaldab kandevprofiilplekke.

Loe lähemalt
katuse vihmaveesüsteemid

Katuse vihmaveesüsteemid – ehitustööd

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuste vihmaveesüsteeme

Loe lähemalt
Katusepollarid ja turvalahendused

Katusepollarid, julgestustrossid – paigaldustööd

Paigaldame katustele turva-, julgestus-, katusepollareid, ankurduspunkte, turvatrosse, eluliine, turvasüsteeme.

Loe lähemalt
Lamekatuste remont

Katuse remont – lamekatuste remont ja renoveerimine

OÜ Evari Ehitus renoveerib, remondib, parandab, rekonstrueerib, ehitab, katab katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Katusehooldus

Katuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus

OÜ Evari Ehitus teeb olemasolevate (lamekatuste) katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Loe lähemalt
Hüdroisolatsiooni paigaldamine

Hüdroisolatsioonitööd – vundament, katus

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid (lamekatustele) katustele, vundamentidele, keldriseintele, rõdudele, lodžadele, terrassidele, korrusparklatele, sildadele, liiklussõlmedele.

Loe lähemalt
Keldriseina ja vundamendi soojustamine

Vundamendi soojustus – soojustustööd

OÜ Evari Ehitus soojustab hoonete vundamente, keldriseinu, pööratud katuseid, liiklusega koormatud katuseid, murukatuseid, mätaskatuseid

Loe lähemalt
Marmoroc fassaadikattesüsteem

Marmoroc fassaadikatted – õhuke ja kerge fassaadikivi

OÜ Evari Ehitus müüb marmoroc fassaadikatet.

Loe lähemalt