Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2014. Tule tutvu, vaata, uuri lähemalt!

 

Päästeameti ja Häirekeskuse katus Tartus

Päästeameti ja Häirekeskuse katus Tartus

Päästeameti ja Häirekeskuse katus Tartus ehitati bituumenmaterjalist kattega

Päästeameti ja Häirekeskuse katus Tartus
Päästeameti ja Häirekeskuse katus Tartus. Lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Katus

Katus põhihoonele

Katuse aurutõke

Põhihoone katuse arutõke ehitati monteeritud raudbetoonist paneelidest kandekonstruktsioonile. Hüdroisolatsiooni kiht keevitati SBS bituumenrullmaterjalist. Bituumenrullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikiviigis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid.

Katuse soojustus

Katuse soojustus ehitati mitmekihilisest vahtpolüsteroolist erinevatel katuse osadel erinevatest kihtidest.

Esimesel osal paigaldati alumiseks kihiks EPS 60 paksusega 50 mm. Keskmiseks kihiks EPS 60 Silver paksusega 100 + 100 mm.

Teisel osal paigaldati alumiseks kihiks EPS 60 50 mm, Keskmiseks kihiks EPS 60 Silver 150 + 100 mm.

Kolmandal osal paigaldati EPS 60 Silver paksusega 100 + 150 mm.

Pealmiseks kihiks kasutati Isover tuulutussoontega klaasvilla paksusega 30 mm. Ehitati katusevillast tuletõkketsoonid. Kallete ehitamisel kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsterooli ja fibo kergkruusa.

Soojustus paigaldati omavahel piisava nihkega ja liitekohtades välditi ristikujulise mustri teket. Soojustuse erinevad kihid paigaldati samuti eelmiste kihtidega nihkesse nii, et erinevates kihtides ei tekiks vuukide kattuvusi.

Katuse hüdroisolatsioon

Katuse hüdroisolatsiooniks ehk katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati soojustuse peale kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnitustüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise kihi paanide ühendusvuukidesse. Paanivuugid suruti omavahel kokku ja vuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Katuse parapett

Katuse parapett ehitati immutatud puidust ja niiskuskindlast ehitusplaadist. Ehitati tuulduv parapetikonstruktsioon ja seinakonstruktsioon. Parapeti rõhtne osa ehitati piisava kaldega katuse poole. Paigaldati seinaplekid, parapetiplekid, tormiplekid.

Katuse veeäravool

Katuse veeäravool. Katusel on sisemine vihmavee äravool ja selle tarbeks paigaldati katusesse elektriliselt köetavad katusekaevud. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Kontentsi vältimiseks katusekaevude konstruktsioonist läbiviigud isoleeriti kooriksoojustusega.

Katuse tuulutus

Katuse tuulutuse toimimiseks keevitati tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskohad tugevdati bituumenrullmaterjalist lisalappidega. Paigaldati suitsuluugid ja katuseluugid.

Katusepollar

Katusepollarid katustel on tõusev trend. Ohutuks liikumiseks katusel ehitati katusele turvasüsteem. Katusele paigaldati katusepollarid ehk turvapollarid ja turvatrossid.

Katus tehnika varjualusele

Katus tehnika varjualusele ehitati lamekatusena. Katuse sängituskihiks paigaldati Isover klaasvillast tuulutussoontega 30 mm paksused katuseplaadid. Katus kaeti pealt kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga. Paigaldati parapetiplekid, servaplekid, vihmaveerennid, vihmaveetorud, alarõhutuulutid.

Katus prügihoonele

Katus prügihoonele ehitati profiilplekist alusele. Katusele paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeplekk ehk profiilplekist alus. Pleki peale kinnitati kruvidega niiskuskindel ehitusplaat. Katusele keevitati ühekihiline SBS bituumenmaterjal. Paigaldati parapetiplekid, servaplekid, vihmaveerennid, vihmaveetorud.

Varikatus

Varikatus ehitati sisemise vihmavee äravooluga. Aluskonstruktsioon ehitati immutatud puidust ja niiskuskindlast ehitusplaadist. Varikatuse katteks kasutati ühekihilist SBS materjali. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekaevud, vihmaveetorud.

Õhuvõtukambri põrand

Õhuvõtukambri põranda ehitus. Ehitati immutatud puidust aluskonstruktsioon. Kandekonstruktsiooni peale paigaldati niiskuskindel ehitusplaat. Konstruktsioon kaeti ühekordse SBS bituumenrullmaterjaliga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati küttega katusekaevud, seinaplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Päästeameti ja Häirekeskuse Tartu ühishoone
Aadress:   Jaama 207, Tartu

Häirekeskuse ja Päästeameti Tartu ühishoone Annelinnas Jaama tänav 207 avati 7. jaanuaril 2015. aastal.

puusteamet-86 logo-2

Kompleksi kolmekorruselises hoones paiknevad Häirekeskuse Lõuna Keskus, Lõuna päästekeskus, Annelinna päästekomando, Demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp.

Ühekorruselises hoones asub päästetehnika garaažikompleks ja varutehnika varjualune. Hoovialale jäävad demineerijate betoonpunkrid, neljakorruseline harjutustorn ja treeningplatsid.

Galerii

Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus

Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus

Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus on ehitatud Euroopa Liidu rahalisel toel

Paikuse Spordi ja Tervisekeskuse lamekatus
Paikuse Spordi- ja Tervisekeskuse lamekatus. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Lamekatus

Hoonele ehitati erinevad ja erineva kandekonstruktsiooniga lamekatused.

Lamekatus kandvast profiilplekist alusega

Lamekatuse kandev profiilplekk

Lamekatuse kandev profiilplekk. Kandvast profiilplekist alusega lamekatuse ehitamist alustati profiilpleki paigaldamisegaLamekatuse kandekonstruktsioonile paigaldati kandeprofiil ehk kandevast profiilplekist alus, mis kinnitati kruvidega hoone kandekonstruktsiooni külge. Kruvid kinnitati profiilpleki iga laine põhjast. Omavahel ühendati profiilplekid kruvisammuga 500 mm.

Lamekatuse aurutõke

Lamekatuse aurutõkke paigaldust alustati alusvilla ehk sängituskihi paigaldusega. Profiilplekile paigaldati katusesoojustuse alusvill Rocwool Spodrock paksusega 50 + 50 mm. Katusekonstruktsiooni aurutõkkeks kasutati aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati omavahel ülekattega ja ühenduskohad tihendati teibiga. Kilepaanide ülekatte suuruseks oli vähemalt 200 mm. Kileaurutõkke ühenduskohad teibiti ehk tihendati teibiga.

Lamekatuse soojustus

Lamekatuse soojustuseks paigaldati lisaks soojustuse katusevillast alusplaatidele vahtpolüsteroolist EPS 60 70 mm paksused soojustusplaadid. Soojustuse pealmiseks kihiks ja ühtlasi katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati tuulutussoontega Isover 30 mm paksuseid katteplaate. Katusele anti kalded ja vastukalded kaldu lõigatud vahtpolüsterooliga. Soojustusplaadid paigaldati omavahel nihkega vähemalt 200 mm. Plaatide ühenduskohtades jälgiti, et ei tekiks ristikujulist mustrit. Ka erinevate plaadikihtide ühenduskohad ehitati omavahelise nihkega. Katusele ehitati katusevillast tuletõkketsoonid. Katuseluukide vihmavee pealevoolu suunal ehitati luukidele vihmavee möödajuhtimiseks ette kergkruusast kõrgendussadulad.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Lamekatuse hüdroisolatsiooni paigaldusel keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattkiht ehk hüdroisolatsioonikiht. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Bituumenrullmaterjali erinevad paanid pandi omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm. Paanide ühendusvuukidest suruti välja ühtlane sulabituumenist riba laiusega 5 kuni 10 mm. Katusekonstruktsiooni erinevad kihid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Tüüblite kinnituselemendiks kasutati metallist isepuuruvaid kruvisid. Kinnituskruvid valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist ehk kinnitusplekist läbi vähemalt 25 mm.

lamekatuse muud tööd

Lamekatuse muude tööde käigus paigaldati lamekatuse tuulutamiseks alarõhutuulutid. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt aga paigaldati katusekonstruktsiooni elektriliselt köetavad katusekaevud. Katusele paigaldati 12 erinevat katuseluuki. Enamus katuseluuke ühendati avanemisautomaatikaga.

Lamekatus betoonpaneelidest alusega

Lamekatuse aurutõke

Betoonpaneelidest alusega lamekatuse ehitamist alustati aluskatuse betoonipinna korrastamisega. Peale aluse korrastamist paigaldati betoonpinnale aurutõkkekile. Erinevad aurutõkke paanid paigaldati omavahel ülekattega ja paanide omavahelised ühenduskohad kinnitati teibiga.

Lamekatuse soojustus

Lamekatuse soojustuse paigaldamist alustati vahtsoojustusplaatide paigaldamisega. Soojustamiseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 soojustusplaate paksusega 130 + 50 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks ehk lamekatuse tuulutuskihiks paigaldati tuulutussoontega Isover 30 mm paksused katteplaadid. Plaadid asetati nii, et tuulutussooned asetuksid katusekalde suunaliselt. Katuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Lamekatuse hüdroisolatsiooni paigaldamiseks kaeti katusekonstruktsioon kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsioonikihiga. Bituumenrullmaterjalina kasutati alumises kihis puisteta ja pealmises kihis puistega materjali. Lamekatuse erinevad kihid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnitustüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Tüüblite kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilude paigaldamiseks puuriti katusekonstruktsiooni augud. Kiilud löödi aukudesse mehaaniliselt.

Lamekatuse muud tööd

Lamekatuse muude töödena ehitati lamekatusele puidust ja ehitusplaadist ääre- ehk parapetikonstruktsioon. Vihmavee ärajuhtimiseks lamekatuselt paigaldati katusesse elektriliselt köetavad katusekaevud. Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Paigaldati 6 erineva otstarbega katuseluuki. Katusele paigaldati erinevad seinaplekid, servaplekid, ääreplekid.

Lamekatus ventilatsioonikambrile

Lamekatuse kandva profiilplekk

Lamekatus ventilatsioonikambrile ehitati kandvast profiilplekist alusele. Profiilplekid paigaldati omavahelise ülekattega. Profiilplekid kinnitati isepuuruvate kruvidega aluskonstruktsiooni külge.

Lamekatuse soojustus

Ventilatsioonikambri lamekatuse soojustuseks kasutati Rockwool Spodroc 50+ 50 mm paksuseid katusesoojustuse plaate. Lisasoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 60 70 mm paksuseid plaadid. Lamekatuse tuulutussüsteemi tarbeks ehk soojustuse pealmiseks kihiks kasutati tuulutussoontega Isover 30 mm paksuseid katteplaate. Kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse hüdroisolatsioon

Ventilatsioonikambri lamekatus kaeti hüdroisolatsiooniga ehk kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga. Lamekatuse erinevad kihid kinnitati tüüblitega aluskonstruktsiooni külge. Paigaldati alarõhutuulutid, elektrilise küttega vihmavee katusekaevud, ääreplekid.

Lamekatus varikatustele

Lamekatusega varikatuste aluskonstruktsioon ehitati puidust ja ehitusplaadist. Selleks kasutati immutatud saematerjali ja niiskuskindlaid ehitusplaate. Hüdroisolatsioonikihiks keevitati katustele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Paigaldati ääreplekid ja katusekaevud.

Objekti andmed

Objekt:   Paikuse Spordi- ja Tervisekeskus
Aadress:   Paide mnt 19, Paikuse, Pärnumaa

Paikuse Spordi- ja Tervisekeskus valmis septembris 2014

paikuse-spordikeskus-logo

Ehitamiseks saadi märkimisväärset rahalist toetust Euroopa Liidu programmidest. Objekti tellijaks oli Paikuse vald.

Keskuses on spordihall koos abiruumidega, perearstikeskus, apteek, hambaravikabinet, raamatukogu laiendus ning kolm uut klassiruumi. Suurima mahu moodustab spordikompleks, mis koosneb esimesel korrusel paiknevast suurest saalist, maadlussaalist, jõusaalist ja teisel korrusel asuvast aeroobika saalist.

Ülemisele korrusele jäävad veel 120 kohaga pealtvaatajate tribüün, tualetid, treenerite ruumid ja majutustoad sportlastele.

Galerii

Tartu Ülikooli Kliinikum PVC katusekate

PVC katus Maarjamõisa meditsiinilinnakus

PVC katus Maarjamõisa meditsiinilinnakus, II ehitusjärjekord

PVC katus Maarjamõisa meditsiinilinnakus, Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak, laekatusetööd
PVC katus Maarjamõisa meditsiinilinnakus. Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekorra PVC katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

PVC katus

PVC katusega ventilatsioonikamber ehitati vana hooneosa katusele. Ümberehituse käigus tekkinud vana katuse hüdroisolatsiooniprobleemid kõrvaldati. Vana katuse remonditöödel kasutati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonimaterjali ehk kattematerjali.

PVC katuse aluskonstruktsioon

PVC katuse aluskonstruktsioon ehitati sandwich paneelidest. Katuse sandwich paneelidele paigaldati 20 mm paksusest kivivillast Rockwool Dachrock sängituskiht. Vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist EPS 60. Enne hüdroisolatsioonikatte paigaldamist soojustusplaadid kinnitati aluskonstruktsiooni külge. Kinnitamiseks kasutati kinnitusseibe ja isepuuruvaid kruvisid.

PVC katuse hüdroisolatsioon

PVC katuse atusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati PVC plastrullmaterjalist paksusega 1,2 mm. Keevitamiseks kasutati kuumaõhupuhureid. Puhurite keevitustemperatuur reguleeriti vastavalt ilmastikule. Katusekonstruktsiooni kihid kinnitati tüüblitega aluskonstruktsiooni külge. Selleks paigaldati PVC hüdroisolatsioonimaterjali vuukidesse laiade seibidega isepuuruvad kinnituskruvid. Katuse parapetid kaeti PVC kattega ehk tõstetega ehk ülespööretega.

PVC katuse muud tööd

PVC katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse 6 elektrilise soojendusega katusekaevu. Prahi sattumise vältimiseks äravoolukaevudesse, paigaldati kaevudele prahisõelad. Katusekaevude katuseläbiviigud isoleeriti soojaisolatsiooni koorikutega. Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga. Parapettidele kinnitati parapetiplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekord
Aadress:   L.Puusepa 8, Tartu

Tartu Ülikooli Kliinikum ehk Maarjamõisa haigla on Tartu Ülikooli juures asuv haigla.

tartu-ulikooli-kliinikum-logo

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (lühend: SA TÜK) asutati 6. juunil 1993[6]Eesti riigiTartu Ülikooli ning Tartu linna poolt. 5 aastat hiljem reorganiseeriti Tartu Ülikooli Kliinikum Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumiks.

Aastal 2007 on Tartu Ülikooli Kliinikum nii tervishoiuasutus kui ka Tartu Ülikooli meditsiinihariduse õppebaas.

Tartu Ülikooli Kliinikumi administratiivteenistus asub nii Tammelinnas Ludvig Puusepa tänav 1a kui ka Maarjamõisas Puusepa tänav 8.

Maarjamõisa meditsiinilinnak on Eesti üks tähtsamatest meditsiinikeskustest.

Galerii

SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus

SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus

SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus soojustati vahtpolüsterooliga

SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus
SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus. Lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

SBS lamekatuse ehitus

Hoone koosnes kahest osast – tootmishoone ja büroohoone.

Tootmishoone SBS lamekatuse ehitus

Tootmishoone SBS lamekatuse Kandva profiilpleki paigaldus

Tootmishoone SBS lamekatusetöid alustati kandva profiilpleki paigaldusega. Profiilplekid paigaldati omavahel ülekattega. Profiilplekk kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kinnituseks kasutati isepuuruvaid kruvisid. Kinnitati profiilpleki põhjast.

Tootmishoone SBS lamekatuse soojustuse paigaldus

Tootmishoone SBS lamekatuse soojustuse sängituskihiks paigaldati 50 mm paksused Rockwool kivivillast plaadid. Põhisoojustus ehitati vahtpolüsteroolist EPS 60 paksusega 100 + 100 mm. Lamekatuse tuulutussüsteemiks kasutati Isover klaasvillast tuulutussoontega villaplaate. Soojustusplaadid paigaldati nihkega. Plaatide ühenduskohtades välditi ristmustri tekkimist. Vastukalded ehitati fibo kergkruusast. Suitsuluukide ümber moodustati villast tuletõkketsoonid.

Tootmishoone SBS lamekatuse hüdroisolatsioonimaterjali paigaldus

Lamekatuse katteks keevitati kahekordne SBS bituumenrullmaterjalist katusekate. Katusekihid kinnitati kandva alusprofiilpleki külge katuse tüüblitega. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise kihi materjali ühendusvuukidesse. Vuugid keevitati veetihedaks ja vuukidest suruti välja bituumenmaterjali riba laiusega 5 kuni 10 mm. Alumine ja ülemine hüdroisolatsioonikiht ehitati nii, et materjalide ühendusvuugid ei sattuks kohakuti.

Tootmishoone SBS lamekatuse muud ehitustööd

Tootmishoone SBS lamekatus on sisemise vee äravooluga ja vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekaevud. Kaevud on elektrilise küttega. Katusekaevu katusest läbiviimine isoleeriti soojustuskoorikuga. Katuse tuulutamiseks keevitati tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskoht tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist lappidega. Paigaldati 5 suitsuluuki, parapetiplekid, seinaplekid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Büroohoone SBS lamekatuse ehitus

Büroohoone SBS lamekatuse aurutõkke ehitus

Büroohoone SBS lamekatuse kandekonstruktsiooniks on raudbetoonist paneelid. Paneelide pind puhastati ja korrastati. Paneelidele keevitati SBS bituumenmaterjalist aurutõkkekiht.

BÜROOHOONE SBS LAMEKATUSE soojustuse ehitus

Büroohoone SBS lamekatuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 180 + 100 mm. Katuse tuulutussüsteem ehitati tuulutussoontega Isover kalaasvillast paksusega 30 mm. Isolatsiooniplaadid paigaldati omavahel nihkega vähemalt 200 mm. Plaatide ühenduskohtades välditi ristikujulisi mustreid. Katusele anti kalded kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist, vastukalded aga fibo kergkruusast.

BÜROOHOONE SBS LAMEKATUSE katusekatte ehitus

Büroohoone SBS lamekatuse katusekatteks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Katus on sisemise veeäravooluga ja vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektriliselt köetavad katusekaevud. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Katusekaevude läbiviigud isoleeriti soojusisolatsioonist koorikutega. Katuse tuulutamiseks kasutati alarõhutuuluteid. Tuulutite kinnituskohad tugevdati lisalappidega. Paigaldati katuse ääreplekid.

Objekti andmed

Objekt:   SBA tootmis- ja büroohoone
Aadress:   Gaasi tee 3, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

SBA Service OÜ on inseneribüroo, kus tehakse tööstusautomaatika täielikku tootmistsükli protsessijuhtimissüsteeme, mis töötavad ilma inimese sekkumata

sba-service-logo

Tänaseks on inseneribüroo spetsialistid töötanud erinevate riikide projektide kallal, nt Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Leedus, Lätis, Eestis ja Venemaal. Ettevõtte valmistatud seadmeid võib leida ka *Taevariigis*.

SBA Service asutasid 2001 aastal oma ala spetsialistid, kellel on suur kogemus tootmist juhtivate erinevate seadmete integreerimisel ühtsetesse süsteemidesse.

Hoone valmis 2014. aastal Peetri tehnopargis Harjumaal. Hoone seinad on ehitatud raudbetoonpaneelidest. Hoone lamekatus on saajustatud ja kaetud kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga.

Galerii

Alas Kuul AS lamekatuse PIR soojustus

Alas Kuul AS lamekatuse PIR soojustus

Alas Kuul AS lamekatuse PIR soojustus on uudne ja efektiivne soojustuslahendus

Alas Kuul AS lamekatuse PIR soojustus
Alas Kuul AS lamekatuse PIR soojustus. PVC katte ja PIR soojustusega katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

PIR soojustusega lamekatuse ehitus

PIR soojustus on uus ja efektiivne soojustusmaterjal, mis võimaldab vähendada soojustuskihi paksust.

Ehitatud hoonel on kolm erinevat katuse osa.

Tootmishoone PIR soojustusega lamekatuse ehitus

Tootmishoone PIR soojustusega kandva profiilpleki paigaldus

Tootmishoone PIR soojustusega lamekatuse katusetöid alustati kandva profiilpleki ehk kendeprofiilpleki paigaldusega. Profiilplekk kinnitati kruvidega katuse kandetalade külge. Profiilplekid kinnitati isepuuruvate kruvidega profiilplekkide laine põhjast. Profiilplekipaanide pikiühendused kinnitati kruvisammuga 500 mm.

Tootmishoone PIR soojustusega lamekatuse aurutõkke paigaldus

Tootmishooone PIR soojustusega soojustuse aluskihiks paigaldati Rockwool 50 mm paksusest kivivillast sängituskiht. Aurutõkkeks kasutati aurutõkkekilet. Erinevad kile paanid paigaldati omavahel ülekattega ja ühenduskohad ühendati teibiga.

Tootmishoone PIR soojustusega põhisoojustuse paigaldus

Põhisoojustus ehitati PIR soojustusest. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati 40 mm pakksused kivivillplaadid. Vastukalded tehti kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Tootmishoone PIR soojustusega lamekatuse PVC kattega hüdroisolatsioonikihi paigaldus

Katusekatteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele ühekordne PVC plastrullmaterjal. Pealiskonstruktsioon kinnitati tüüblitega profiilse aluspleki külge. Ehitati soojustatud seinakonstruktsioon. Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektriga köetavad katusekaevud. Katusele paigaldati suitsuluugid ja ääreplekid.

Kontorihoone lamekatuse ehitus

Kontorihoone lamekatuse aurutõkke ehitus

Kontorihoone lamekatuse aluskonstruktsiooniks on raudbetoonist paneelid. Aurutõkkeks paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Aurutõkke erinevad paanid asetati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm. Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Kontorihoone lamekatuse soojustuse paigaldus

Kontorihoone lamekatuse soojustuseks kasutati Rockwool Spodrock kivivillast soojustusplaate paksusega 100 + 100 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati 40 mm paksusest kivivillast. Vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Kontorihoone lamekatuse PVC kattega hüdroisolatsioonikihi paigaldus

Katusekateks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati pinnale PVC plastrullmaterjal. Ühenduskohad keevitati veetihedaks soojaõhu föönidega. Ehitati puidust karniisikonstruktsioon. Vihmavee ärajuhtimiseks monteeriti räästasse vihmaveerennid ja seinale vihmaveetorud. Paigaldati ääreplekid, katusekaevud.

Varikatuse ehitus

Varikatuse metallkonstruktsioonile paigaldati kandev profiilplekk. Plekile kinnitati kruvidega niiskuskindel ehitusplaat ehk puitlaastplaat. Katusekatteks keevitati katusele ühekihiline PVC katusekate. Paigaldati vihmaveerennid, vihmaveetorud, ääreplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Alas-Kuul AS büroo- ja laohoone
Aadress:   Loomäe tee 1, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

Alas Kuul AS on 1993 aastal loodud tööstusseadmete ja -komponentide müügi- ja teenindusfirma esindustega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Viljandis ja Riias. On suurim antud ala teenusepakkuja Eestis
alaskuullogo
Väärtused
  • ausus ja austus – oleme ausad enese, oma ettevõtte, kolleegide ja klientide ees
  • usaldus – usaldame üksteist ega karda rääkida ka probleemidest
  • pühendumus ja tulemustele orienteeritus – igaüks annab endast parima
  • avatus ja areng – oleme kursis ümberringi toimuvaga, oleme avatud uuele, õpime ja areneme
  • järjepidevus – väärtustame pikaajalisi suhteid ning tegutseme läbimõeldult

Galerii

Sepa äri- ja kaubanduskeskuse katusetööd

Sepa äri- ja kaubanduskeskuse lamekatuse ehitus

Sepa äri- ja kaubanduskeskuse lamekatuse ehitus koosnes uuest ja vanast katuseosast

Sepa äri- ja kaubanduskeskuse lamekatuse ehitus
Sepa äri- ja kaubanduskeskuse lamekatuse ehitus ehk lamekatusetöö Tartus tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal

Lamekatuse ehitus

Lamekatuse kandva profiilpleki paigaldus

Katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldamisega. Profiilplekid kinnitati kruvidega kandekonstruktsiooni külge.

Lamekatuse aurutõkke paigaldus

Kandeplekile paigaldati 50 mm paksusest kivivillast sängituskiht. Katuse auruisolatsioon ehitati aurutõkkekilest. Erinevad aurutõkke paanid paigaldati ülekattega ja ühenduskohad kinnitati teibiga.

Lamekatuse soojustuse ehitus

Lamekatuse soojustuse ehituseks paigaldati katusele vahtpolüsteroolist EPS 50 soojustus. Suujustuse ülemisele poolele hööveldati katusetuulutuse peakanalid mõõtmetega 50*90 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati Isover klaasvillast tuulutussoontega 30 mm paksuseid katteplaate. Tuulutussooned paigaldati lamekatuse kalde suunas. Soojustusplaadid asetati üksteise suhtes vähemalt 200 mm nihkega. Välditi ristikujulise vuugimustri tekkimist.

Lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitus

Katusekatteks keevitati lamekatusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Ehitati immutatud puidust räästakonstruktsioon. Paigaldati räästaplekid, vihmaveerennid, vihmaveetorud. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Katuse ja seina kokkupuute kohal soojustati seinakonstruktsioon. Katusele paigaldati suitsuluugid.

Objekti andmed

Objekt:   Sepa äri- ja kaubanduskeskus
Aadress:   Sepa 21/Turu 45b, Tartu

Sepa äri- ja kaubanduskeskus asub Tartus Ropka linnarajoonis

sepa-keskus-logo

Kunagine Žiguli autokeskus, hiljem tartlaste seas rõivakraami turuna tuntud Sepa keskus tegi läbi suured muutused.

Uutel renoveeritud ja juurdeehitatud pindadel kauplevad varasemad riidekauplused ning suurde müügisaali kolis toidukauplus Rimi.

Galerii

Lemeks AS kontorihoone hüdroisolatsioon

Lemeks AS kontori vundamendi hüdroisolatsioon

Lemeks AS kontori vundamendi hüdroisolatsioon Tartus ehitati SBS bituumenmaterjalist

Lemeks AS kontorihoone hüdroisolatsioon
Lemeks AS kontori vundamendi hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsioonitöö tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Vundamendi hüdroisolatsiooni ehitus

Ehitati mitu erinevate variatsioonidega erinevat töölõiku.

Peamaja vundamendi hüdroisolatsiooni ehitus

Peamaja vundament. Olemas olev betoonist pind korrastati. Korrastatud pind krunditi ehk praimerdati. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk veekaitsekiht. Vundament soojustati vahtpolüsterooliga EPS 120 paksusega 150 mm. Vundamendikaevik täideti liivaga.

Pööratud katuse ehitus

Pööratud katus. Betoonist aluspinnale valati betoonist kalded. Betoonist kalded krunditi ehk praimerdati. Krunditud pinnale keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Pööratud katuse soojustamiseks kasutati Styrofoam 250 soojustusplaate paksusega 100+100 mm. Katusele paigaldati vajalikud lõpetusplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Lemeks AS kontorihoone
Aadress:   Näituse 25, Tartu

Lemeks AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1993. aastal 

lemeks-oige-suurus-logo

Asytamise eesmärgiks oli luua kaasaegne süsteemselt Eestit hõlmav metsavarumise ettevõte, mille baasile toetudes rajada kodumaist puitu väärtustav puidutööstus.

Tänaseks on Lemeks Grupp arenenud Eesti üheks suuremaks tööstusettevõtteks, mis tegutseb edukalt nii puidutöötlemise ja metsavarumise valdkonnas kui ka põllumajanduses. 22 tütar- ja sidusettevõtet annavad tööd rohkem kui  600-le inimesele Eestis, Lätis, Prantsusmaal ja Suurbritannias.

Kodumaine kapital ja sellest tulenev paindlikkus võimaldab meil otsuseid langetada kiirelt ja kohalikke olusid arvestades.

Galerii

Otepää radarijaama hüdroisolatsioonitööd, vundament, katus

Otepää radarijaama hüdroisolatsioonitööd

Otepää radarijaama hüdroisolatsioonitööd Valgamaal

Otepää radarijaama hüdroisolatsioonitööd, vundament, katus
Otepää radarijaama hüdroisolatsioonitööd hõlmasid vundamendi ja katuse hüdroisolatsioonitöid ja vundamendi soojustustöid. Ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Radarijaama hüdroisolatsioonitööd

Tööd koosnesid mitmest eraldi vundamendi ja katuse osast. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Objekti andmed

Objekt:   Otepää radarijaam
Aadress:   Pilkuse küla, Otepää vald, Valgamaa

Tõikamäe radari meeskond on Eesti silmadeks-kõrvadeks, esimeseks kaitseliiniks

evv_kaitsemin_v-riigivapp_78px_4

Enam kui 200 meetri kõrgusele merepinnast küündiva Tõikamäe otsa rajatud radaripost on omakorda 35 meetrit kõrge. Selle otsa paigaldatud radariga saab õhuliiklust jälgida umbes 470 kilomeetri kauguseni ja kuni 30 kilomeetri kõrguseni.

Tõikamäe radarpost võimaldab koos 2013. aastal avatud Muhu radarposti ja juba aastaid Lääne-Virumaal asuva Kellavere radariga õhuväel näha täielikult Eesti õhuruumis toimuvat. Radaripilt on otsepildis ühes süsteemis suurte sõjaliste valvekeskustega Leedus ja Saksamaal.

Galerii

Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal

Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal

Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal ehitati kahekihilise bituumenkattega

Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal
Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal. Lamekatusetööd tegi OÜ EVARI EHITUS 2014. aastal.

Lamekatus – lamekatusetööd

Lamekatuse kandva profiilpleki paigaldustööd

Lamekatuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldusega. Profiilpleki paanid paigaldati omavahel ülekattega ja kinnitati kruvidega aluskonstruktsiooni külge. Omavahel ühendati profiilplekid isepuuruvate kruvide sammuga 500 mm.

Lamekatuse aurutõkke paigaldustööd

Profiilplekile paigaldati Rockwool Spodrock 50 mm paksustest plaatidest sängituskiht. Sängituskihile keevitati ühes kihis SBS bituumenrullmaterjalist aurutõkkekiht.

Lamekatuse soojustuse ehitustööd

Laohoone osas kasutati põhisoojustuseks vahtpolüsterooli EPS 60, kogupaksusega 200 mm. Kontorihoone osas kasutati sama soojustust, aga paksusega 150+150 mm. Vahtsoojustuse pealmise kihi pealispinnale hööveldati tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover 30 mm paksustest klaasvillast plaatidest. Lamekatuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse katusekatte ehitustööd

Lamekatus kaeti kahes kihis keevitatud ehk kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga. SBS bituumenrullmaterjali alumisest kihist kinnitati lamekatus aluskonstruktsiooni ehk kandva profiilpleki külge. Kinnitamiseks kasutati katusetüübleid ehk kinnitustüübleid ehk teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid isepuuruvad metallist kruvid. Kruvid ulatusid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Lamekatuse karniisi ja parapeti ehitustööd

Katusele ehitati immutatud okaspuidust ja veekindlast vineerist tuulduvad parapetid ja tuulduvad karniisikonstruktsioonid. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati immutatud puidust kolmnurkliistud. Katuseparapetile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekate ehk ülespöörded ehk tõsted. Katusele paigaldati parapetiplekid, servaplekid ehk ääreplekid ehk karniisiplekid, seinaplekid.

Lamekatuse vihmavee äravoolu ehitustööd

Katusele paigaldati kaks elektrilise küttega katuse kaevu ehk vihmavee äravoolu lehtrit. Ummistuste vältimisteks kaeti katusekaevud prahisõeladega. Katuse räästasse paigaldati vihmavee rennid ja vihmaveetorud.

Lamekatuse muud ehitustööd

Katuse tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Tuulutite jalamid tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist lisalapiga. Katusele paigaldati kahekordse kuppliga kolm suitsuluuki. Suitsuluukide avamiseks ühendati luugid avanemisautomaatika. Katusele pääsemiseks monteeriti hoonele kaks katuseredelit.

Lamekatusega hoone rõdude lamekatusetööd

Rõdu katuse aluspinnale paigaldati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõkkekiht. Äärtesse paigaldati immutatud okaspuidust kolmnurkliistud. Rõdu katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks keevitati kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht. Kattekiht pöörati seinale ehk tehti katuse kattematerjalist tõsted ehk ülespöörded.

Objekti andmed

Objekt:   Quantum Eesti AS büroohoone
Aadress:   Tiigrisilma 6, Räni küla, Ülenurme vald, Tartumaa

Quantum Eesti AS on aastast 1994 tegutsev meditsiini- ja laboriseadmete ja laboratoorsete kuluvahendite müügi ja hooldusega tegelev ettevõte

quantum-logo

Firma klientideks on meditsiiniasutused, kontroll-laboratooriumid, tööstuse tootmis- ja kvaliteedikontrolli osakonnad. Samuti teadusasutused, ülikoolid ja instituudid.

Pakutakse laia valikut laboratoorseid seadmeid, kuluvahendeid ja reagente ning kliinilise ja laboratoorse diagnostika tooteid. Lisaks hooldatakse ja remonditakse laboriseadmeid.

Galerii

Unistuste maja lamekatusetööd Tartus Lille 8

Unistuste maja lamekatusetööd Tartus Lille 8

Unistuste maja lamekatusetööd Tartus Lille 8 pakkusid põnevaid katuselahendusi

Unistuste maja lamekatusetööd Tartus Lille 8
Unistuste maja lamekatusetööd Tartus Lille 8. katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

Lamekatusetööd

Lamekatus koosnes kahest tasapinnast – kõrgemast ja madalamast.

Kõrgema osa lamekatusetööd

Lamekatuse soojustustööd

Hoone kõrgem osa lamekatuse kandva  profiilpleki paigaldas tellija. Katus soojustatati vahtpolüsterooliga EPS 50 paksusega 230 mm. Soojustuse pealmiseks ehk tuulutuskihiks kasutati tuulutussoontega Isover 30 mm paksused soojustusplaate. Soojustusplaadid asetati omavahel vähemalt 200 mm sammuga. Välditi ristikujulist vuugimustrit. Soojustusplaatide omavahelised kihid monteeriti nii, et ei oleks soojustuses läbivaid vuuke.

Lamekatuse hüdroisolatsioonitööd

Katus kaeti kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga ehk vett pidava kihiga. Katuse erinevad kihid kinnitati mehaaniliselt tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni ehk kandva profiilpleki külge. Kinnitamiseks kasutati plastist tüübleid. Plasttüübli pikkus valiti nii, et tüübel ei ulatuks auruisolatsioonini vaid oleks auruisolatsiooni peale jäävast soojustuskihist vähemalt 15 mm lühem. Kinnituselemendiks kasutati metallist kruvisid. Kruvid ulatusid profiilplekist läbi vähemalt 15 mm. Kinnitustüüblid pingutati kinnituskruvide abil nii, et plasttüübli pead jääksid soojustuse pealmise pinnaga tasa.

Lamekatuse vihmavee äravoolu ehitustööd

Katus on sisemise vee ärajooksuga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Kaevu läbiviigud isoleeriti soojustuskoorikuga.

Lamekatuse muud ehitustööd

Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Olemasolevate metallkonstruktsioonide sisekülgedele kinnitati OSB ehitusplaadist katted. Katusele paigaldati suitsuluuk, L-plekid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Madalama osa lamekatusetööd

Lamekatuse auruisolatsioonitööd

Hoone madalam osa katuse aluskonstruktsiooniks olid raudbetoonist laepaneelid. Paneelid tasandati, korrastati ja keevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist aurutõkkekiht.

Lamekatuse soojustustööd

Lamekatuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 15+130 mm. Soojustuse pealmine ehk tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega Isover villaplaatidest. Villaplaadid olid paksusega 30 mm. Katuse kallete ehitamiseks kasutati tehases kaldu lõigatud vahtpolüsterooli ja vastukalded ehitati fibo kergkruusast.

Lamekatuse vettpidava kattekihi paigaldustööd

Lamekatuse kattekihiks keevitati katusele kahes kihis bituumenrullmaterjal ehk vett pidav kiht ehk hüdroisolatsioon. Erinevad katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kivist parapetid soojustati ja peale ehitati puitkonstruktsioonist kate. Parapetid kaeti bituumenrullmaterjalist tõstetega ehk ülespööretega.

Lamekatuse muud ehitustööd

Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektrilise küttega katusekaevud. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Ventilatsioonitorude ümber ehitati soojustatud puitkonstruktsioon.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermaja
Aadress:   Lille 8, Tartu

Kortermaja Tartus Lille tänav 8 asub Tartu südalinnas Kalevi ja Lille tänavate ristumiskohas

AS Giga

Tartu raekoja plats, Emajõgi, Ahhaa keskus, Aura uiula, kohvikud, restoranid, kaubanduskeskused  asuvad mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel. Vaatamata südalinna lähedusele, on tegemist rohelise, valgusküllase ja rahuliku piirkonnaga.

Tegemist on eksklusiivse majaga. Väga avara ja hea ruumilahendusega korterid. Majas on neli korterit, vajalikud panipaigad, autoparkimiskohad. Kasutatud on unikaalseid viimistlusmaterjale. Majal on hea soojustuse, tänapäevane küttesüsteem, kahekordse SBS bituumenkatusekattega lamekatus. Antud maja on enamus tartlaste unistuste kodu.

Galerii