Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2013. Tule vaata ja uuri lähemalt!

 

Katuse ehitamine Tartus Honda müügikeskusele

Honda Tartu katuse ehitamine profiilplekile

Honda Tartu katuse ehitamine profiilplekile - paigaldati profiilplekk, soojustus ja bituumenkate

Katuse ehitamine Tartus Honda müügikeskusele

Honda Tartu katuse ehitamine profiilplekileLamekatusetöödsoojustööd, paigaldustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. 

Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplek ehk kandeprofiilplekk ehk katuse aluskonstruktsioon. Plekipaanid kinnitati kandefermide külge isepuuruvate kruvidega. Plekipaanide omavahelised ühendused kinnitati omavahel kruvidega sammuga 500 mm. Seinapaneelide ja kandeplekkide ühenduskohta paigaldati L-plekk. Soojustuse aluskihiks ehk sängituskihiks laotati katusele kivivillast Technoroof 50 mm paksused alusplaadid. Alusplaatidele keevitati osaliselt SBS bituumenrullmaterjalist aurutõke, osaliselt paigaldati kileaurutõke. Kileaurutõkke paanid paigaldati omavahel 200 mm suuruse ülekattega ja ühenduskohad kinnitati ühepoolse teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 Silver paksusega 190 mm. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanalid. Kanali laiuseks oli 90 mm ja sügavuseks 50 mm. Soojustuse pealmine kiht ehk katuse tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega 30 mm paksustest Isover klaasvilla plaatidest. Tuulutussooned paigaldati katuse kalde suunas. Kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsterooli plaatidest.

Katuse katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katusekihid kinnitati kandeprofiilplekist aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüüblitena kasutati plastmassist teleskooptüübleid. Kinnituselementideks olid isepuuruvad metallist kruvid. Kruvid valiti nii, et need ulatuksid kandeplekist vähemalt 25 mm läbi. Katusepinna ja katusega külgnevate vertikaalpindade ühendusjoonele kinnitati kruvidega sügavimmutatud okaspuust kolmnurksed liistud. Katusega külgnevad vertikaalsed pinnad kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tehti tõsted ehk ülespöörded.

Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse elektrilise küttega katusekaevud. Kaevudele paigaldati peale prahisõelad. Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks keevitati katuse tuulutamise peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite keevituskohad tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist lisalapiga. Parapetile paigaldati veeninaplekid, seintele ülespöörete lõpetusplekid. Katusele paigaldati 13 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Objekti andmed

Objekt:   Honda Tartu müügikeskus
Aadress:   Kalda tee 13, Tartu

Galerii

Honda Tartu müügikeskus asub Tartus Annelinnas Kalda teel.

Müügikeskus avati 2014. aasta alguses. Kaskuses on müügipinda umbes 2800 m2 ja keskuses tegeletakse sõiduautode, paatide, mootorrataste, päramootorite ja muu Honda kaubamärgi all müüdava tehnika müümise ja hooldusega.

Põltsamaa Ametikooli lamekatusetööd

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus ehitati SBS bituumenrullmaterjalist kattega

Põltsamaa Ametikooli lamekatusetööd

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus. OÜ Evari Ehitus tegi ehitatud ametikooli praktikamaja katuse ehitamisel lamekatusetööd 2013. aastal.

Katusetööde käigus paigaldati lamekatuse kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk katuse aluskonstruktsioon. Kandepleki paanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kruvidega. Omavahel ühendati paanid kruvi sammuga 500 mm.

Profiilplekile paigaldati kivivillast sängituskiht. Selleks kasutati Technoroof N30 50 mm paksuseid kõvast kivivillast soojustusplaate. Sängituskihile ehitati aurutõkke kilest aurutõke paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm ja ühenduskohad kinnitati omavahel ühepoolse teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 Silver 80 mm paksuseid soojustusplaate. Soojustusplaatide pealmisele pinnale lõigati sisse katusetuulutuse peakanalid. Peakanali leiuseks oli 80 mm ja sügavuseks 50 mm. Katusesoojustuse pealmine kiht ehk tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast plaatidest. Plaadid on punnsulundiga. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusele suunaga madalamalt kõrgemale. Katuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist. Katusele ehitati tuletõkketsoonid. Ehitamiseks kasutati kivivillast kõvaplaate.

Katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk pealiskihiks kihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega katuse kandepleki külge. Kinnituseks kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid puurotsaga kinnituskruvid. Kruvid keerati kandeprofiilplekist läbi vähemalt 25 mm ulatuses. Katuse tüübeldus tehti läbi esimese SBS bituumenrullmaterjali kihi. Katusele ehitati immutatud okaspuidust ja OSB puitlaast ehitusplaadist parapetikonstruktsioon. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kruviti immutatud puiduust kolmnurkne liist ehk kolmnurkliist. Parapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tehti katuse kattematerjalist tõsted ehk ülespöörded. Parapeti peale paigaldati parapetiplekk. Pleki ühenduskohad ühendati omavahel püstvaltsiga.

Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid ehk vihmavee äravoolulehtrid. Ummistuste vältimiseks äravoolutorudes paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati 30 alarõhutuulutit. Tuuluti kinnituskohtadesse keevitati lisaks SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele paigaldati 8 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Objekti andmed

Objekt:   Põltsamaa Ametikooli praktikakorpus
Aadress:   Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa

Galerii

Uus Põltsamaa Ametikooli praktikamaja avati jaanuaris 2014. aastal.

Ametikoolis on võimalused ehituse, autotehniku, põllumajanduse erialadega seotud oskusteabe omandamiseks. Tegemist on kaasaegse hoonega, kus on ruumid peale erinevate praktiliste oskuste omandamist ka teoreetilise väljaõppe läbiviimiseks, kabinetid töötajatele ja hulgaliset abiruume. Seoses uue praktikakorpuse valmimisega on võimalus senisest paremini korraldada ka täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Praktikakorpus rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide (ERF) ja Eesti Vabariigi kaasosalusel. Uue praktikakorpuse kogumaksumuseks kujunes ligi 3,35 miljonit eurot.

Hüdroisolatsioonitööd Tartu Idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmikul

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdro

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdro tegemisel kasutati Icopal bituumenrullmaterjali

Hüdroisolatsioonitööd Tartu Idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmikul

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdroHüdroisolatsioonitöö Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktidel ja ringtee ristmikul tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Olemas olev viadukti raudbetoonist aluspind korrastati. Aluskrundi nakkumise parandamiseks pritsiti nakkepind üle liivapritsiga. Töödeldud pinnale paigaldati kahekihiline epoksüüdvaikudest aluskrunt. Kasutati Master TOP P 621 – Basf materjali. Viadukti asfaltkattealuse vee juhtimiseks ehitati salaojad. Ehitati polüretaan membraaniga ülespöörded ehk horisontaalosa ja varetkaalosa niiskuskindel ühendus.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk niiskustõkkeks keevitati ehk paigaldati ühekihiline SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati Icopal tehase sildade hüdroisoleerimiseks toodetud tooteid (Icopal Supermost 5,5). Paigaldatud hüdroisolatsioonikihile paigaldati asfaltkate. Sama materjaliga isoleeriti ka viadukti otsakonstruktsioonid. Sildade hüdroisolatsioonitööd erinevad tavaehitustel tehtavatest hüdroisolatsioonitöödest ja eeldavad paigaldajatelt kõrgendatud paigaldusoskuseid.

Objekti andmed

Objekt:   Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmik
Aadress:   Tartu

Galerii

Tartu linna idapoolne ringtee ehk idaringtee on kavandatud umbes 12 km pikk.

Esimene ehitusala algab Võru-Ringtee ristmikult (Postimaja juurest) ja jõuab Tartu Vangla ehk Turu tänava ringteeni.

Esimeses ehitusalas ehitati välja Võru tänava eritasandiline liiklussõlm, mis koosneb ühest viaduktist, neljast rambist, kahest liiklusringist ja kogujateedest.

Teine ehitusalas algab Turu tänava vangla juurest ja tee kulgeb uuel teetrassil, ületab Emajõe, Ihaste luha, Ihaste tee ja lõpeb Lammi tänaval ringteega.

Esimese kahe ehitusala maksumuseks kokku on 45 miljonit eurot. Sellest 85 % tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, ülejäänud raha tuleb Tartu linna eelarvest.

Hüdroisolatsioonitööd Tehvandi Spordikompleksi SA laskesuusastaadionil

Tehvandi laskesuusastaadioni lamekatusetööd

Tehvandi laskesuusastaadioni lamekatusetööd tehti SBS bituumenrullmaterjalist kattega

Hüdroisolatsioonitööd Tehvandi Spordikompleksi SA laskesuusastaadionil

Tehvandi laskesuusastaadioni lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. 

OÜ Evari Ehitus tegi Tehvandi Spordikompleksi SA laskesuusastaadionil  vndamentide, tunnelite, tribüünide, katuste hüdroisolatsiooni– ja katusetöid.

Tribüün. Lamekatusetööd külmal katuse osalKandvatele liimpuidust taladele paigaldati okaspuidust puitroovid ristlõikega 50*150 mm ja sammuga 600 mm. Kinnitamiseks kasutati puidukruvisid. Puitroovidele paigaldati punnsoonega Isover RKL31 tuuletõkkeplaadid. Tuuletõkkeplaadile paigaldati pikki liimpuittala distantsliistud ristlõikega 50*100 mm. Sama ristlõikega distantsliistud paigaldati ka risti liimpuittala sammuga 500 mm. Distantsliistudele paigaldati puitroovid risti liimpuittalaga ja seejärel pikki liimpuittala. Puitroovide ristlõige oli 25*100 mm. Puitroovitusele paigaldati OSB 3 puitlaastplaadid. Katuse konsoolse osa alumisele poolele paigaldati filmikattega veekindel vineer. Katusekonstruktsiooni paigaldati perforeeritud plekist putukavõrk.

Katusekatteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati kahekordne ehk kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist vett pidav kate. Katuse äärde kinnitati kruvidega veeninaplekk. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmavee rennid ja vihmavee torud.

Tribüün. Lamekatusetööd soojustatud katuse osal. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati 0,2 mm paksune aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm. Ühenduskohad kinnitati ühepoolse teibiga.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 300 mm. Kallete andmiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaate. Vastukalded ehitati fibo kergkruusast.

Katusekate ehk kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahes kihis ehk kahekihilisena. Kattematerjaliks kasutati SBS bituumenrullmaterjali. Alumine materjali kiht paigaldati ilma puisteta materjalist. Pealmine materjali kiht paigaldati kildkivi kuistega materjalist.

Tribüünile ehk tribüüni katusele ehitati puidust soojustatud parapett. Ehitamiseks kasutati immutatud puitu 50*50 mm, kivivilla paksusega 50 mm, distantsliistu 22*100 mm, OSB 3 puitkiust ehitusplaate. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati puidukruvidega immutatud okaspuidust kolmnurksed ehk kolmnurkliistud.

Parapett kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooni kihiga. Parapetile kinnitati pural kattega parapetiplekk. Pleki ühenduskohad ühendati püstvaltsiga. Paigaldati kaks katuseluuki mõõtudega 700*800 mm. Luugid on soojustatud ja avanemise lihtsustamiseks varustatud amortisaatoritega.

Tribüün. Vundamendi hüdroisolatsioonitööd. Vundamentide betoonist aluspind korrastati. Aluspind praimerdati ehk kaeti nakkumise parandamiseks krundiga. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist ühekihiline hüdroisolatsioonikiht ehk kattekint.

Vundamendi soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega 100 mm. Vahtpolüsterooli paigaldas tellija.

Hoone nr. 4 lamekatusetööd. Käidav katusBetoonist katuse aluspinnale valati betoonist kalded kaldega 1:80 ehk tõusuga 1,25 cm/m.

Betoonist kalletele keevitati kahes kihis ehk kanekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht ehk vett pidav kiht. Katuse horisontaalosa ja vertikaalosa ühinemisjoonele kinnitati tüüblitega immutatud puidust kolmnurkne ehk kolmnurkliist. Katusega külgnevatele vertikaalosadele tehti SBS bituumenrullmaterjalist kahes kihis ehk kahekordsed tõsted ehk ülespöörded. Ülespööretele paigaldati lõpetusplekid.

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati vihmaveesüliti ja vihmavee toru. Katuse peale paigaldati kiviparkett. Parketi paigaldas tellija.

Hoone nr. 4 vundamendi hüdroisolatsioonitööd. Vundamendi betoonist aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks korrastatud betoonpind krunditi ehk kaeti praimeriga. Vundament kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooniga.

Tunneli hüdroisolatsioonitööd. Betoonist aluspind puhastati ja korrastati. Aluspinna nakkumise parandamiseks betoonist pind krunditi ehk kaeti praimeriga. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist ühekordne hüdroisolatsioonikiht ehk isolatsioonikiht. Tunnelid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 120 soojustusplaate paksusega 100 mm.

Tribüünide hüdroisolatsioonitöödBetoonist aluspind korrastati. Korrastatud pind kaeti nakkumise parandamiseks krundi ehk praimeriga.  Pinnale keevitati ühekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Tribüünid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega 100 mm.

Kogu ehitise osas oli palju erinevaid hüdroisolatsioonilahendusi.

Objekti andmed

Objekt:   Tehvandi Spordikompleks SA laskesuusastaadion
Aadress:   Nüpli, Otepää, Valgamaa

Galerii

Tehvandi Laskesuusastaadion Tehvandi Spordikeskuses valmis 2014. aastal.

Spordikeskus asub Valgamaal talvepealinna Otepää külje all. Keskus rajati 1978. aastal toonase NSVL Spordikomitee tellimusel talialade olümpiakoondise ettevalmistuskeskusena. Spordikeskuses on palju võimalusi aastaringseks spordi tegemiseks ja vaba aja veetmiseks. Tehvandi Spordikeskuse talispordi staadionid on ühed maailma parimaid. Otepää laskesuusastaadionil on IBU A-litsents, mis lubab staadionil pidada nii MK kui ka MM võistlusi.

Tartu Ülikooli Kliinikum PVC katusekate

Hüdroisolatsioon Maarjamõisa meditsiinilinnakus

Hüdroisolatsioon Maarjamõisa meditsiinilinnakus uue hoone vundamendi ehitustöödel tehti bituumenmaterjalist

Hüdroisolatsioon Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekord

Hüdroisolatsioon Maarjamõisa meditsiinilinnakus. Tartu Ülikooli kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekorra vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja soojustustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Vundamendi hüdroisolatsioonitööd koosnesid paljudest erinevatest töödest.

Plaatvundament. Betoonist aluspind puhastati ja korrastati. Plaatvundamendi hüdroisoleerimiseks kasutati bituumenist võõphüdroisolatsiooni.

Sokliseinad. Betoonist aluspind puhastati ja korrastati. Nakkumise parandamiseks aluspind krunditi ehk kaeti bituumenpraimeriga. Krunditud seintele keevitati ühekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht ehk kattekiht. Sokkel soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega kuni 150 mm. Enne vundamendikaeviku tagasitäidet paigaldati soojustusele dreenimatid.

Aluspõrand. Aluspõrandad (kanjon) soojustati vahtpolüsterooliga EPS 120 paksusega 100 mm.

Õhuvõtukanalid. Õhuvõtukanalid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 ja Styrofoam 250 paksusega 50 mm.

Ramp ja teiste analoogsete ehitiste hüdroisolatsioon. Aluspinnad puhastati ja korrastati. Pinnad krunditi ehk kaeti praimeriga. Pinnale keevitati ühekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kate. Paigaldati geotekstiil ja dreenimatid.

 

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekord
Aadress:   L. Puusepa 8, Tartu

Galerii

Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekord valmis 2015. aasta lõpus ja on jätkuks 2008. aastal valminud I ehitusjärgule, mis valmis Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (ERDF) toel.

2020. aastaks on plaanis valmis ehitada ka linnaku III ja IV ehitusjärjekord. Plaani kohaselt koondatakse kogu senini ajevil olev aktiivravi tegevus ühte kaasaegsesse meditsiinilinnakusse.

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus ehitati SBS bituumenmaterjalist kattega

Tartu Muusikakooli katus

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus. Bituumenkattega katuse ehk lamekatuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2013/2014. aastal.

Ehitati kolm eraldi katust.

Betoonist kandepaneelidega katus. Betoonist aluspind korrastati. Konstruktsiooni aurutõkkeks keevitati kandepaneelidele SBS bituumenmaterjalist aurutõke. Katus soojustati kivivillaga Tecnoroof paksusega 150 + 150 mm. Katuse tuulutussüsteemi tarbeks paigaldati soojustuse pealmiseks kihiks tuulutussoontega Isover 30 mm paksused punnühendusega soojustusplaadid. Kallete ehitamiseks kasutati tehases kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaate. Vastukallete ehitamisel kasutati fibo kergkruusa.

Katus kaeti kahes kihis keevitatud ehk kahekihilise bituumenrullmaterjaliga. Erinevad katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks olid erineva pikkusega betoonikiilud. Kiilud löödi mehhaaniliselt betoonpinda puuritud aukudesse.

Katusele ehitati puidust tuulduvad parapetid ja seinakonstruktsioonid. Paigaldati seinaplekid, tormiplekid, parapetiplekid. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati kaheastmelised katusekaevud. Veeäravoolukaevude ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele peale prahisõelad. Katuse tuulutamiseks keevitati katusele alarõhutuulutid. Paigaldati soojustatud katuseluugid. Luukide avanemise lihtsustamiseks kinnitati luukidele amortisaatorid. Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Kandva profiilplekiga katus. Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk. Plekipaanid kinnitati kandekonstruktsiooni külge ankurduskruvidega. Kruvidega kinnitati ka paanid omavahel. Profiilpleki peale laotati kivivillast plaadid Technoroof paksusega 50 mm. Katuse aurutõke ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid paigaldati ülekattega ja ääred kinnitati omavahel teibiga.

Põhisoojustus ehitati kivivillast Tecnoroof paksusega 100 + 150 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati tulutussoontega Isover 30 mm paksusega punnühendusega villaplaate. Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist ja vastukalded fibo kergkruusast.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenmaterjal. Erinevad katusekihid kinnitati tüüblitega katuse kandeprofiili külge. Katusele ehitati puidust tuulduvad parapetid ja seinakonstruktsioonid. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati kahetasapinnaline katusekaev. Paigaldati ääreplekid, tormiplekid, seinaplekid.

Pööratud katus. Katuse betoonist aluspind korrastati ja krunditi ehk kaeti praimeriga. Katusele keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 100 paksusega 100 + 110 + 50 mm. Ehitati immutatud puidust tuulduv seina konstruktsioon ja tuulduv parapeti konstruktsioon. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni pööratud katuse kaev. Paigaldati terrassisõelad. Monteeriti parapetiplekid, tormiplekid, seinaplekid.

Katusetööde hulka kuulusid  ja SBS aurutõkke paigaldamine, katusekonstruktsiooni soojustamine katusevahtude ja katusevilladega, tuulduva parapetisõlmede ehitamine, kahekordse SBS bituumenkatusekatte paigaldamine koos parapeti- ja seinatõstetega, kaheosaliste katusekaevude, suitsuluukide, alarõhutuulutite, ääreplekkide paigaldamine.

Objekti andmed

Objekt:   Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
Aadress:   Lossi 15, Tartu

Galerii

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool ehk targa muusiku kodu asub Tartus Toomemäel ja on 95 aastat olnud kõige olulisem muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.

Muusikakool on 1919. aastal Eesti Helikunsti seltsi poolt rajatud Tartu Kõrgema Muusikakooli järeltulija.

Kooli noorteosakonnas õpivad 1.kuni 9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt üldhariduskoolides.

Keskastmes saab omandada haridust nii põhi- kui keskhariduse baasil.

Kool viib läbi ka täiendõpet täiskasvanutele.

Heino Elleri nime kannab kool alates 1971. aastast. Koolil on oma lpgo, kooli laul ja lipp.

Lamekatuse ehitus Tartus Aardla Selverile

Aardla Selveri lamekatuse ehitamine Tartus

Aardla Selveri lamekatuse ehitamine Tartus oli talvine ehitustöö

Lamekatuse ehitus Tartus Aardla Selverile

Aardla Selveri lamekatuse ehitamine Tartus. Lamekatusetööd Tartus tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Lamekatuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandepleki paigaldamisega. Profiilplekk kinnitati kruvidega kandekonstruktsiooni külge. Plekipaanid kinnitati omavahel kruvidega. Kruvide sammuks oli 500 mm. Kandeplekkidele paigaldati 50 mm paksune kivivillplaat ehk sängituskiht. Sängituskihile ehitati 0,2 mm pakksusest aurutõkkekilest aurutõke. Kile ühenduskohad paigaldati 200 mm laiuse ülekattega ja kinnitati teibiga.

Põhisoojustuseks olid  200 mm paksused EPS 60 vahtpolüsteroolplaadid. Vahtsoojustuse ülemisele pinnale hööveldati lamekatuse tuulutuse peakanalid. Katuse tuulutamiseks kasutati 30 mm paksuseid tuulutussoontega kivivillplaate. Tuulutussooned paigaldati katuse kaldeid arvestades madalamalt kõrgemale.

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht ehk vett pidav kiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist. Katusekonstruktsioon tüübeltati ehk kinnitati kandekonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübeltamiseks kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks olid erineva pikkusega isepuuruvad kinnituskruvid. Kruvide kinnitusots ulatus katuse kande ehk alusplekist läbi vähemalt 25 mm.

Ehitati parapetid. Katuse horisontaalpinna ja parapettide ühendusjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurksed liistud ehk kolmnurkliistud. Ehitatud katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ära juhtimiseks katuselt paigaldati elektrilise küttega katusekaevud ehk vihmavee äravoolulehtrid ehk sadeveelehtrid. Katuse tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Keevituskohad tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslappidega. Katusele paigaldati 8 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Objekti andmed

Objekt:   Aardla Selver
Aadress:   Võru 77, Tartu

Galerii

20. juunil 2013. aastal avas Selver Tartus seitsmenda poe.  

Tarmeko endiste tööstushoonete asemele ehitatud pood on piirkonna suurim toidupood. Poes on peaaegu 3000 m2 üldpinda, millest enamusel asub supermarketi müügisaal. Pakutakse eelkõige värsket ja rikkalikku toidukaupa. Kuid poes on ka esmatarbe- ja tööstuskaubad. Kauplust teenindab neli tavakassat ja üks infokassa. Selveri uue kontseptsiooni järgi tehtud poes on madalamad külmriiulid, et inimestel oleks võimalik üksteist üles leida. Selveris on peale toidupoe veel Peetri Pizza, lemmikloomapood, kalastustarvete pood, lillepood, apteek, teise ringi riidepood, keemiline puhastus, võtmete valmistamine, kingaparandus, Smartposti pakiautomaadid.

Lamekatuse ehitus Nõo Lihatööstaus AS

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal hõlmas erikujulise karniisi ehitust

Lamekatuse ehitus Nõo Lihatööstaus AS

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Katuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk. Plekipaanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge isepuuruvate kinnituskruvidega. Plekkide omavaheline ühendus tehti kruvide sammuga 500 mm. Kandeplekile laotati 50 mm paksune katusevillakiht ehk sängituskiht. Sängituskihile ehitati 0,2 mm paksusest aurutõkkekilest katusekonstruktsiooni aurutõke. Erinevad kile paanid pandi omavahelise ülekattega ja kinnitati omavahel teibiga.

Põhisoojustuseks paigaldati EPS 50 vahtpolüsteroolplaadid. Vahtsoojustuse pealmisele pinnale lõigati katuse tuulutuse peakanalid. Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati Isover tuulutussoontega punnühendusega kõvavillplaate. Plaatide paksuseks on 30 mm. Katuse lisakalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaatidest.

Katusekatteks keevitati katusele kahest kihist koosnev ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni kiht ehk vett pidav kiht. Katusekonstruktsioon  tüübeltati ehk kinnitati katuse aluskonstruktsiooni ehk kandepleki külge. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks sobitati erineva pikkusega isepuuruvaid kruvisid. Kruvid ulatusid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Katusele ehitati erikujuline karniisikonstruktsioon. Ehitamiseks kasutati immutatud okaspuitust prusse ja OSB 3 puitlaastudest ehitusplaate. Paigaldati katuse ääreplekid, seinaplekid. Vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist katuse tõsted ehk ülespöörded. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt kasuutati 110 mm läbimõõduga katusekaeve ehk vee äravoolu lehtreid. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Kaevud on elektrilise küttega. Kaevud ühendati vee äravoolutorudega.

Katuse tuulutuse peakanalitele paigaldati alarõhutuulutid. Tuulutid keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekatte külge. Tugevduseks paigaldati tuulutitele SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele paigaldati katuseaknad. Hoonele ehitati kaks varikatust. Varikatuste kattematerjalina kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Objekti andmed

Objekt:   Nõo Lihatööstus AS
Aadress:   Voika 18, Nõo, Tartumaa

Galerii

AS Nõo Lihatööstus asub Tartumaal Nõos ja kaubamärgiks on Nõo Lihavürst.

Lihatööstus asutati 25. mail 1992. aastal kunagise Nõo vorstitsehhi ruumidesse. Esimeseks kaubaartikliks oli Nõo rulaad. Avati kauplus Tartus ja kaubeldi Eesti turgudel. Avastati ja peatselt kaotati Venemaa turud, mis pani arendama üle-eestilist müügivõrk. Peatähelepanu pöörati peamiselt Tallinna linnale.

Pidevalt on täiustatud, remonditud, ehitatud tootmisruume, ehitati uus tapamaja.

Baltflex AS lamekatuste ehitustööd Harjumaal

Baltflex AS lamekatuste ehitustööd Harjumaal

Baltflex AS lamekatuste ehitustööd Harjumaal Peetri aleviku tööstuspargis

Baltflex AS lamekatuste ehitustööd Harjumaal

Baltflex AS lamekatuste ehitustööd Harjumaal. Äri- ja tootmishoone katusetööd Harjumaal tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Ehitati mitu erinevat katust.

Profiilplekist aluskonstruktsiooniga lamekatus. Katuseehitust alustati kandva profiilpleki paigaldusega. Profiilplekk kinnitati kandetalade külge kruvidega. Profiilpleki peale laotati 50 mm paksused Technoroof katusevillaplaadid, millele omakorda aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega ja ühenduskohad kaeti teibiga.

Soojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolplaadid EPS 60 Silver paksusega 200 mm. Vastukallete ehitamiseks kasutati kaldega vahtpolüsterooli. Lamekatuse tuulutusüsteemi ehitamiseks paigaldati soojustuse ülemiseks kihiks 30 mm paksused tuulutussoontega Isover katusevillaplaadid.

Katusekatteks ehk hüdroisoleerimiseks kasutati kahes kihis keevitatavat SBS bituumenrullmaterjali. Katusekonstruktsioon kinnitati profiilplekist aluskonstruktsiooni külge lamekatuse tüüblitega. Katusele paigaldati suitsuluugid, elektrilise küttega vihmavee äravoolukaevud, alarõhutuulutid, parapetiplekid.

Raudbetoonist aluskonstruktsiooniga lamekatus ehk pööratud katus ehk käidav terrassBetoonist aluspind korrastati ja nakkumise parandamiseks krunditi praimeriga.

Hüdroisolatsiooniks keevitati betoonpinnale SBS bituumenmaterjalist kolmekihiline hüdroisolatsioonikiht. Soojustuseks kasutati Styrofoam soojustust paksusega 100 + 100 mm. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud. Veeummistuste vältimiseks kaeti kaevud terrassisõeladega. Paigaldati parapetiplekid, seinaplekid.

Ehitati õhuvõtukamber, varikatus. Varikatusele paigaldati vihmavee rennid ja vihmaveetorud.

Objekti andmed

Objekt:   Baltflex AS äri- ja tootmishoone
Aadress:   Läike tee 24, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Galerii

Baltflex AS asub rae vallas Harjumaal, aga esindused on ka Tartus, Pärnus, Rakveres, Tapal. Firma tegevus on seotud hüdraulikaga. 

Müüakse kõikvõimalikke hüdraulukatooteid ja ollakse mitme kaubamärgi ainuesindajaks Eestis.

Teenustena pakutakse hooldus- ja remonditöid, hüdrovoolikute ja hüdrotorude valmistamine, hüdraulikasüsteemide projekteerimine, ehitus, paigaldus ja sellekohased konsultatsioonid.

Katuse ehitus Harjumaal

ANK Technology OÜ katuse ehitus Harjumaal

Bituumenmaterjalist kattega ANK Technology OÜ katuse ehitus Harjumaal

Katuse ehitus Harjumaal ANK Tehnology OÜ

ANK Technology OÜ katuse ehitus Harjumaal on OÜ Evari Ehitus 2013. aastal tehtud ehitustöö. Tegemist on SBS bituumenrullmaterjalist kattega soojustatud lamekatusega.

Katuse ehitus. Katusele paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk. Kandeplekid kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kandepleki paanide omavaheline ühendus tehti kruvisammuga 500 mm. Kandeplekile laotati 50 mm paksune Technoroof N30 villast soojustuse kiht. Auruisolatsioonikiht ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm. Erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm. Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Põhisoojustus ehitati EPS 60 Silver 90 mm paksustest soojustusplaatidest. Soojustusplaatide ülemisse pinda hööveldati katuse tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Lamekatuse tuulutussüsteemi ehitamiseks paigaldati soojustuse pealmiseks kihiks 30 mm paksune tuulutussoontega Isover plaatidest villa kiht. Tuulutussooned kulgevad katuse kalde suunas.

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele peale kahekihiline ehk kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht. Katusekonstruktsioon kinnitati katusetüüblitega kandava aluspleki külge. Kinnitamiseks kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid isepuuruva otsaga kruvid. Kruvid valiti nii, et need ulatuksid vähemalt 25 mm kandeplekist läbi. Tüübli plastosa ja kandepleki vahele jäi tüübli liikumiseks vähemalt 15 mm suurune vahe.

Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee suunamiseks paigaldati sadeveesuunajad. Vihmavesi suunatakse mööda vihmaveetorusid maapinnale. Paigaldati katuse ääreplekid.

Turvaseadmeteks paigaldati katusele viis turvapollarit ehk roostevabast materjalist katusepollarit ja turvatross. Katusele pääsemiseks kinnitati seinale tsingitud katuseredel. Katusele kleebiti suurelt taevast vaatamiseks valgete tähtedega firma ANK Technology nimi.

Ehitati varikatused. Paigaldati kandev profiilplekk, servaplekid. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveerenn ja vihmaveetoru.

Objekti andmed

Objekt:   ANK Technology OÜ tootmishoone
Aadress:   Kurekivi tee 3, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

Galerii

ANK Tehnology OÜ asub Rae vallas Harjumaal, asutati 2011. aastal ja pakub kvaliteetset metalli töötlemise teenust – metalli laserlõikust, lehtmetalli painutamist, väiksemaid keevitustöid.