Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2012. Tule ja vaata lähemalt!

 

Kortermaja Ravila 50 katus

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katus renoveriti hoone üldise renoveerimise käigus.

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katus renoveriti hoone üldise renoveerimise käigus.

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katuse renoveeris OÜ Evari Ehitus 2012. aastal hoone üldise renoveerimise käigus.

Olemas olev katusepind korrastati. Eemaldati katusele kogunenud praht, katusepinnalt eemaldati aurukotid. Katus soojustati vahtpolüsterool EPS 50 plaatidega 300 mm paksuselt. Soojustusplaadid paigaldati mitmes kihis. Samast materjalist ehitati ka katuse kalded. Olemas oleva katuse lohud täideti fibo kergkruusast puistega. Katuse tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega kivivillast katuseplaatidega. Tuulutusplaadi tuulutussooned paigaldati katuse kalde suunas ja ühendati omavahel katusetuulutuse peakanalitega. Peakanalid hööveldati vahtsoojustuse pealmisesse pinda mõõtmetega 90*50 mm.

Katuse hüdroisolatsiooniks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenmaterjalist katusekate ehk katuse pealmine kiht. Ehitatud katusekonstruktsioon kinnitati aluskatuse külge plastist tüüblitega. Kinnitamiseks kasutati “torpeedotüübleid”. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsiooni esimese kihi ehk alumise kihi paanide ühendusvuukidesse.

Olemas olevad katuse parapetid soojustati ja kaeti OSB3 puitkiud plaatidega. Ehitamiseks kasutati immutatud okaspuust saematerjali. Parapeti pealmine katteplaat ehitati piisava kaldega katuse poole. Katusepinna ja parapetikonstruktsiooni ühendusjoonele kinnitati kolmnurkne immutatud puidust liist. Parapettidele keevitati bituumenmaterjalist tõsted ehk ülespöörded. Parapeti katteks paigaldati parapetiplekid. Plekipaanid ühendati püstvaltsühendusega.

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskoht tugevdati bituumenmaterjalist kattelappidega. Katusele pääsemiseks vahetati välja katuseluugid. Luugid varustati avanemisamortisaatoritega. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks vahetati katusel välja katusekaevud. Kaevud on elektrilise küttega ja kaevud kaeti prahisõeladega. Kaevud paigaldati katuse madalamatesse kohtadesse ja kõrvalolevast katusepinnast 30 mm madalamale.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermaja
Aadress:   Ravila 50, Tartu

Galerii

Korteriühistu Kannike 1 Tartus rekonstrueeriti komplektselt 2012. aastal. 

Kortermajal tehti järgmised energiasäästu andvad tööd:

  1. Soojustati lamekatus, fassaad, lodžad, sokkel, vundament
  2. Rekonstrueeriti küttesüsteem
  3. Paigaldati soojusvahetiga ventilatsioon
  4. Vahetati välja avatäited ehk välisaknad ja -uksed
Lamekatuse

Effex AS lamekatuse renoveerimine Jõhvis

Kahekihilise SBS rullmaterjalist kattega Effex AS lamekatuse renoveerimine Jõhvis

Effex AS lamekatuse renoveerimine Jõhvis

Effex AS lamekatuse renoveerimine Jõhvis on tehtud OÜ Evari Ehitus ehitusmeeste poolt 2012. aastal. 

Olemas olev katusepind korrastati. Katus soojustati vahtpolüsterooliga EPS 50 paksusega 250 mm. Soojustusplaadid paigaldati mitmes kihis. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati 30 mm tuulutussoontega Isover klaasvillast katuseplaate. Villaplaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunaliselt. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanalid, mis ühendavad omavahel villaplaatide tuulutussooned.

Katusekatteks ehk vett pidavaks kihiks keevitati villaplaatidele kahes kihis ehk kahekihiline bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioon. Katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega aluskonstruktsiooni külge. Kasutati selleks  “torpeedotüübleid”. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise kihi ühendusvuukidesse.

Katus on välimise ihmavee äravooluga. Katusele ehitati puidust karniis. Karniisi ehitamiseks kasutati okaspuidust immutatud prusse ja OSB 3 ehitusplaate. Paigaldati räästaplekid, vihmaveerennid ja vihmaveetorud. Katuse tuulutuse peakanalitele paigaldati alarõhutuulutid. Tuulutite kinnitamiskohad tugevdati bituumenmaterjalist lappidega.

Objekti andmed

Objekt:   Effex AS Jõhvi kauplus
Aadress:   Vahe 3, Jõhvi, Ida-Virumaa

Galerii

AS Effex on 1992. aastal asutatud peakontoriga Tartus elektrimaterjalide kaubandusega tegelev firma. 

Tehakse projektimüüki, hulgimüüki, jaemüüki. Jõhvis asub üks firma teenindamispunktidest.

Päästeameti Aleksandri depoo katus Tartus renoveeriti hoone üldise renoveerimise käigus

Päästeameti Aleksandri depoo katus Tartus

Päästeameti Aleksandri depoo katus Tartus renoveeriti hoone üldise renoveerimise käigus

Päästeameti Aleksandri depoo katus Tartus

Päästeameti Aleksandri depookatusTartus. Katuse ehk lamekatuse renoveerimistöö tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Hoone renoveerimise käigus remonditi olemas olev lamekatus. Katus soojustati300 mm paksuste vahtpolüsteroolist EPS 60 plaatidega. Soojustuse peale pandi 30 mm paksused kivivillast tuulutussoontega katteplaadid. Katteplaadis olevad tuulutuskanalid ühendati omavahel tuulutuse peakanaliga. Selleks hööveldati põhisoojustuse pealmisesse kihti tuulutuskanalid mõõtmetega 90*50 mm.

Katuse hüdroisolatsioon ehk kattekiht ehk vettpidav kiht paigaldati ehk keevitati kahes kihis SBS rullmaterjalist. Katusekonstruktsiooni pealmised kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge tüüblitega. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks olid metallist betoonikiilud.

Ehitati ja korrastati karniisisõlmed ja parapetisõlmed. Paigaldati vajaminevad katuse ääreplekid ja katteplekid. Lamekatus on välimise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmavee rennid ja vihmavee torud. Katusetuulutuse tarbeks paigaldati katusele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskohad tugevdati bituumenmaterjalist lappidaga.

Objekti andmed

Objekt:   Päästeameti Tartu depoo
Aadress:   Kalevi 20/Aleksandri 41, Tartu

Galerii

Päästeameti Aleksandri depoo asub Tartu kesklinnas ja on logistiliselt väga hea koha peal. 

Aleksandri tänava depood on aja jooksul kasutanud mitmed kutselised kui ka vabatahtlikud tuletõrjujad.

Vidrike Puhkemaja hüdroisolatsioon Valgamaal on tehtud SBS bituumenmaterjalist

Vidrike Puhkemaja hüdroisolatsioon Valgamaal

Vidrike Puhkemaja hüdroisolatsioon Valgamaal on tehtud SBS bituumenmaterjalist

Vidrike Puhkemaja hüdroisolatsioon Valgamaal on tehtud SBS bituumenmaterjalist

Vidrike Puhkemaja hüdroisolatsioon Valgamaal on tehtud SBS bituumenmaterjalist. Vundamendihüdroisolatsiooni jasoojustuse tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Betoonist aluspinnad puhastati ja korrastati. Nakkumise parandamiseks vundamendi pind krunditi ehk praimertati ehk kaeti praimeriga. Vundamendi välispinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht. Hüdroisolatsioonikihile kleebiti Syropfoam 250 100 mm paksune soojustuskiht. Soojustuse pinnale kinnitati drenaažimatt. Vundamendikaevik täideti liivaga ja tihendati.

Objekti andmed

Objekt:   Vidrike Puhkemaja
Aadress:   Truuta küla, Otepää vald, Valgamaa

Galerii

Vidrike puhkemajad asuvad Valgamaal Otepäält 10 km kaugusel Voki järve ääres ja on mõeldud nii sise- kui ka väliürituste korraldamiseks nii eraisikutele kui ka firmadele. 

Kompleksis on mitu hoonet. Võimalik on tegeleda väga erinevate tegevustega nii talvel kui suvel. Vajadusel võib tellida toitlustust ja ööbida. Vidrike on kujunenud paljude külastajate lemmikkohaks ja suved on broneeritud pikalt ette. Puhkekompleks asub looduskaunis kohas maalilise vaatega kõrgelt mäelt järvele ja ümbritsevale loodusele.

Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo katus remonditi SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega

Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo katus

Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo katus remonditi SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega

Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo katus remonditi SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega

Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo katus. Remonditööd katusel tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal. 

Katuse remondi käigus lammutati katusel olevad ventilatsioonikorstnad. Tekkinud augud ehitati kinni. Katusele keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht.

Ehitati varikatusele lamekatus. Paigaldati SBS materjalist katusekate ja ääreplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroo
Aadress:   Sõpruse pst 4, Tartu

Galerii

Enne Eesti Vabariigi taasiseseisvust asus majas Tartu Informatsiooni- ja Arvutuskeskus. 

Maksuametite liitmisel kolis asutus sellesse maija Tartus.