Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2012. Tule ja vaata lähemalt!

 

Lamekatuste ehitus Tartumaal Agriland OÜ

Agriland OÜ lamekatuste ehitus Tartumaal

Kahekordsest bituumenmaterjalist katega Agriland OÜ lamekatuste ehitus Tartumaal

Lamekatuste ehitus Tartumaal Agriland OÜ

Agriland OÜ lamekatuste ehitus Tartumaal. Äri- ja tootmishoone lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2012/2013. aastal.

Lamekatused. Katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldusega. Profiilplekid kinnitati katusekandurite külge kruvidega. Omavahel ühendati erinevad kandepaanid kruvisammuga 500 mm.

Kandeprofiilplekile paigaldati 50 mm paksune katusevilla plaatidest aluskiht ehk sängituskiht, millele omakorda 0,2 mm paksune aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm. Paanide ühenduskohad ühendati omavahel teibiga. Põhisoojustus ehitati EPS 50 vahtpolüsterool plaatidest paksusega 150 mm. Vahtsoojustuse ülemisele pinnale lõigati katusetuulutuse peakanalid mõõtudega 80*50 mm. Katusele ehitati tuletõkketsoonid. Erinevad tsoonid isoleeriti teineteisest täisvillast tuletõkkeribadega. Katusesoojustuse ülemine kiht ehk lamekatuse tuulutussüsteem ehitati tuulutussoontega 30 mm paksustest villaplaatidest.

Katusekonstruktsioon kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjalist ehk hüdroisolatsioonist ehk vett pidava kihiga. Kogu katusekonstruktsioon on kinnitatud ehk tüübeldatud katuse kandekonstruktsiooni külge. Kinnitamiseks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid. Tüüblite pikkus valiti nii, et tüüblid ei ulatuks kandeplekini, vaid oleksid soojustuse paksusest lühemad vähemalt 15 mm. Kinnituselemendiks olid metallist isepuuruvad kruvid. Kruvid ulatusid katuseplekist läbi vähemalt 25 mm.

Ehitati välja hoone karniisid ehk räästakonstruktsioonid. Ehitamiseks kasutati Ruukki TZ-175,200, TU-179 ja C150 kergtalasid. Konstruktsiooni ehitamiseks kasutati ka immutatud puidust prusse ja OSB 3 ehitusplaate. Paigaldati katuse ääreplekid. Katusega piirnevatele vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist ülespöörded ehk katusetõsted. Tõsted lõpetati lõpetusplekiga.

Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 12 elektriliselt köetavat katusekaevu. Ummistuste vältimiseks kaevudes, paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Lamekatuse tuulutamiseks paigaldati tuulutuse peakanalitele 53 alarõhutuulutit. Tuulutite ühenduskoht tugevdati bituumenrullmaterjalist tugevduslapiga. Ehitati vajalikud varikatused.

Varikatused.Varikatuse kandekonstruktsioonile paigaldati kandvad profiilpleki paanid. Varikatustele paigaldati servaplekid, vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Objekti andmed

Objekt:   Agriland OÜ Tartu esindus
Aadress:   Tüki 3, Tõrvandi, Tartumaa

Galerii

Agriland OÜ pakub põllumeestele häid masinaid, seadmeid, tööriistu. Vajadusel konstrueerib komplektseid lahendusi. 

Lisaks seadmete tarnimisele ja vahendamisele pakutakse ka teenuseid nagu läga pumpamine ja segamine, lägalaotus, lägavedu, põldude lupjamine, teravilja muljumine.

Välimise vihmavee äravooluga Kivisepad AS lamekatuse ehitamine Tartus

Kivisepad AS lamekatuse ehitamine Tartus

Välimise vihmavee äravooluga Kivisepad AS lamekatuse ehitamine Tartus

Välimise vihmavee äravooluga Kivisepad AS lamekatuse ehitamine Tartus

Kivisepad AS lamekatuse ehitamine Tartus. Tootmihoone lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Katuse kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeplekk ehk alusplekk, mis kinnitati kruvidega aluskonstruktsiooni külge. Alusplekk ühendati omavahel kruvide sammuga 500 mm. Profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksune kivivillast kõva alusplaat. Aurutõkkeks kasutati aurutõkkeklilet paksusega 0,2 mm. Kile paanid paigaldati omavahel ülekattega minimaalselt 200 mm ja ühenduskohad tihendati teibiga.

Põhisoojustusehitati vahtpolüsterool EPS 50 150 mm paksustest plaatidest. Põhisoojustuse peale paigaldati kivivillast tuulutussoontega 30 mm paksune kõva katuseplaat. Katuseplaadi tuulutussooned paigaldati katusekalde suunas ja ühendati omavahel katusetuulutuse peakanalitega. Peakanalid lõigati vahtsoojustuse pealmisesse kihti.

Lamekatuse katteks keevitati katusele kahest kihist koosnevSBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioon ehk vett pidav kiht. Katusekonstruktsioon kinnitati katusetüüblitega katuse kandekonstruktsiooni külge. Kasutati selleks plastist tüübleid. Kinnituselementideks olid metallist isepuuruvad kruvid. Kruvide pikkused valiti nii, et kruvid ulatuksid vähemalt 25 mm kandeplekist läbi. Plastist osa aga valiti vähemalt 15 mm soojustuse paksusest lühem.

Otsaparapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kihiga ehk tõstetega ehk ülespööretega ja peale paigaldati püstvaltsidega parapetiplekk. Katusele paigaldati räästaplekid. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Katuselt tulev vihmavesi kanaliseeritakse vihmaveerennide ja vihmaveetorude abil. Katuse tuulutamiseks paigaldati katusetuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Katusele paigaldati suitsuluuk. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Objekti andmed

Objekt:   Kivisepad AS tootmishoone
Aadress:   Turu 51a, Tartu

Galerii

AS Kivisepad põhitegevuseks on looduslike kivide töötlemine. Firma alustas tööd 2001. aastal. 

Põhiliselt töödeldakse graniite ja marmoreid, aga ka nende baasil valmistatud kunstkive. Pakutakse põhiliselt ligi 40 erinevat kivi. Kivid tuuakse enamuses Itaaliast ja Soomest, aga ka mujalt maailmast nagu Iisraelist ja Indiast.

Äri ja kortermaja katused ja vundament Fortuuna 32 Tartus

Äri ja kortermaja katused Tartus Fortuuna 32

Väga erineva konstruktsiooniga äri ja kortermaja katused Tartus Fortuuna 32

Äri ja kortermaja katused ja vundament Fortuuna 32 Tartus

Äri ja kortermaja katused Tartus Fortuuna 32. Vundamendi, katuse hüdroisolatsiooni ja soojustuse tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Vundament. Hoone vundamendi välispind puhastati, korrastati ja kaeti nakkumise parandamiseks praimeriga ehk krundiga. Hüdroisolatsioonikihiks keevitati vundamendi välispinnale SBS bituumenmaterjal ehk vett pidav kiht. Vundamendi soojustuseks kasutati põhiosas vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega 100 mm.

Terrassid ja rõdud. Terrassidele ja rõdudele keevitati hüdroisolatsiooniks kolmekihiline SBS bituumenrullmaterjal, soojustati ja kaeti filterkangaga.

Katused. Katuse kandekonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Paanide omavaheline ülekate oli vähemalt 200 mm ja ülekate tihendati teibiga.

Katuse soojustamisekskasutati vahtpolüsterool EPS 50 soojustust paksusega 300 mm. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati Isover 30 mm paksuseid tuulutuskanalitega katuseplaate. Tuulutussooned paigaldati katuse languse suunas. Tuulutussooned ühendati katusetuulutuse peakanalitega.

Katusele keevitati kahekihiline SBS rullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht. Katusekonstruktsioon tüübeldati ehk kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblite abil.

Ehitati puidust parapetid. Ehitamiseks kasutati immutatud saematerjali ja OSB 3 ehitusplaate. Pealmine horisontaalsuunaline plaat paigaldati piisava kaldega katuse poole. Parapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ja seejärel püstvaltsist parapetiplekkidega. Paigaldati hulgaliselt ääreplekke. Vihmavee eemaldamiseks katustelt ehitati katusekonstruktsiooni katusekaevud. Paigaldati alarõhutuulutid, katuseluugid. Hoonele ehitati mitu varikatust.

Objekti andmed

Objekt:   Äri- ja kortermaja
Aadress:   Fortuuna 32, Tartu

Galerii

Fortuuna 32 Tartus on äripindadega korterelamu, mis asub hinnatud Tartu kesklinna piirkonnas. 

Kolmnurgakujuline hoonestusala asub Emajõest umbes 30 m kaugusel. Ümbruskonnas on lasteaed, kool, kaubanduskeskused ja linnatranspordi bussipeatused. Hoone on viie korruseline, hoones on kaks lifti ja hoone on ehitatud kvaliteetsetest ehitusmaterjalidest. Majas on 28 ühe kuni neljatoalist korterit. Keldrikorrusel asuvad panipaigad, autoparkla ja tehnilised ruumid. Esimesel korrusel aga jalgrataste ja lapsekärude hoiukoht. Pääsuga otse tänavalt on esimesel korrusel neli äripinda.

Kortermajade katusetööd A.Haava tänavas Tartus

Majade katused Tartus A. Haava 22, 24, 26

Majade katused Tartus A. Haava 22, 24, 26 on sisemise vihmavee äravooluga lamekatused

Majade katused Tartus A.Haava tänavas

Majade katused Tartus A. Haava 22, 24, 26 ehitas OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Osaühingu ehitada oli mitu töölõiku – põhikatused, terrassid, terasside varikatused, rõdud.

Katused. Katuste aluskonstruktsioon oli ehitatud raudbetoonist. Aluspind puhastati ja korrastati. Aurutõkke kihiks keevitati betoonist aluspinnale SBS bituumenmaterjalist aurutõke.

Katuste soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 210 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega 30 mm paksune Isover villast kattekiht. Kattekihi tuulutussooned pandi katusekalde suunas. Kallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaate.

Katused kaeti kahes kihis keevitatud bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsioonikihiga. Katusekonstruktsioon kinnitati ehk tüübeltati kandekonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilud löödi betooni puuritud aukudesse.

Ehitati puidust tuulduvad parapetikonstruktsioonid. Selleks kasutati immutatud saematerjali ja OSB 3 ehitusplaate. Katused on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud. Katusekaevud paigaldati katuste madalamatele kohtadele ja põhikatusepinnast 30 mm sügavamale. Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks keevitati katustele alarõhutuulutid. Katustele pääsemiseks paigaldati soojustatud katuseluugid ja parapettidele vajalikud ääreplekid.

Terrassid. Terrasside aluspinnale keevitati bituumenaurutõkke kiht. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 100 Silver paksusega 150 mm. Terrassid kaeti veekindla vineeriga.

Hüdroisolatsioonikihiks kasutati kahes kihis keevitatud bituumenrullmaterjali. Terrassidele ehitati puidust parapetikonstruktsioonid. Paigaldati küttega katusekaevud, alarõhutuulutid, serva- ja seinaplekid.

Terrasside varikatustele ehitati puidust aluskonstruktsioon ja kaeti ehitusplaadiga. Kandekonstruktsioon kaeti kahes kihis keevitatud bituumenmaterjaliga.Paigaldati vajalikud servaplekid.

Rõdud. Rõdude kandekonstruktsioon kaeti veekindla vineeriga, hüdroisoleeriti kahes kihis keevitatud bituumenmaterjaliga, paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermajad
Aadress:   A. Haava 22, 24, 26, Tartu

Galerii

Ehitati viiest planeeritud majast korraga kolm maja. Igas majas üheksa korterit. Majad asuvad Tartus Toometaguse miljööala vahetus naabruses. Jalgsitee kaugusel asub Toomemägi, Tartu kesklinn, raudteejaam.

Lamekatuse ehitus Tartus AS Tartu Vesi settekäitluse ehitamisel

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuste ehitus

Täisvillsoojustusega Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuste ehitus Tartus

Lamekatuse ehitus Tartus AS Tartu Vesi settekäitluse ehitamisel

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuste ehitus. Reoveepuhasti settekäitluse tehnohoone ja setteveemahuti lamekatused Tartus Tähe 118 ehitas OÜ Evari Ehitus 2012. aasta sügisel.

Tehnohoone katus. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Erinevad kile paanid pandi ülekattega ja ääred tihendati teibiga.

Soojustuse aluskiht ehitati kivivillast paksusega 50 mm. Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 150 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega 30 mm paksused Isover katteplaadid. Katteplaatide tuulutussooned pandi nii, et sooned oleksid kalde suunas. Vahtsoojustuse pealmisele kihile lõigatu katusetuulutuse peakanalid.

Katuse kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist. Katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega.

Immutatud puitmaterjalist ja OSB 3 ehitusplaadist ehitati tuulduv ning soojustatud karniisikonstruktsioon ja parapetikonstruktsioon. Ehitati ka mittetuulduv parapeti ja seinakonstruktsioon. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Räästastesse paigaldati vihmaveerennid, mis ühendati vihmaveetorudega. Katusele paigaldati katuseluugid, parapetiplekid, seinaplekid, servaplekid. Katuseluugid varustati avanemisamortisaatoritega.

Settevee mahuti katus. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile. Kile paksuseks oli 0,2 mm. Kileülekatted tihendati teibiga.

Soojustuseks kausutati vahtpolüsterooli EPS 80 paksusega 200 mm. Kalded paigaldati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist. Soojustusele valati betoonist tasanduskiht.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk katuse kattekihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Ehitati puidust tuulduv karniisikonstruktsioon ja mittetuulduv parapetikonstruktsioon. Paigaldati parapetiplekid, servaplekid, läbiviigu lõpetusplekid. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks monteeriti räästasse vihmaveerennid ja ühendati vihmaveetorudega. Paigaldati katuseluugid. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.

 

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Vesi AS Tartu reoveepuhasti settekäitluse, settemahuti, kangafiltri hooned
Aadress:   Tähe 118, Tartu

Galerii

Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimine rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Toetust vahendas SA Keskonnainvesteeringute Keskus. Projekti abikõlblik maksumus oli 6,85 miljonit eurot. Ühtekuuluvusfond tasus sellest 4,94 miljonit ehk 72 %

Lamekatuste ehitamine Toci Metall

TOCI OÜ lamekatuste ehitustööd Tartumaal

Bituumenrullmaterjalist kattega TOCI OÜ lamekatuste ehitustööd Tartumaal

TOCI OÜ tootmishoone laienduse katused

TOCI OÜ lamekatuste ehitustöödTartumaal tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal. 

Ehitati kaks erineva lahendusega lamekatust: soojustatud katus ja soojustamata katus.

Soojustatud katus. Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeplekk ehk alusplekk, mis kinnitati kruvidega kandetalade külge. Profiilplekile paigaldati 20 mm paksune kivivillast alusplaadid ehk sängituskiht, millele omakorda aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile ühenduskohad tihendati ühepoolse teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati 150 mm paksust kivivillast soojustusplaate. Lamekatuse tuulutussüsteemi ehitamiseks paigaldati soojustusele 30 mm tuulutussoontega kivivillast plaadid. Plaadid paigaldati omavahelise nihkega tuulutussoontege katusekalde suunas. Tuulutussooned ühendati katusetuulutuse peakanalitega.

Katus kaeti kahes kihis hüdroisolatsiooni ehk SBS bituumenrullmaterjaliga. Kogu katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni ehk kandva profiilpleki külge. Kinnitustüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise katte ühendusvuukidesse. Kinnituselementidena kasutati isepuuruvaid kruve, mis ülatusid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Katusele paigaldati suitsuluugid, alarõhutuulutid, räästasse veeninaplekid, vihmaveesüsteemid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga. Alarõhutuulutid aga varustati tugevduslappidega.

Soojustamata katus. Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeplekk. Pleki peale paigaldati kruvidega punnsoontega OSB niiskuskindel plaat. Vahtpolüsteroolist EPS 60 ehitati katusele kalded. Paigaldati veeninaplekid.Lamekatusele keevitati kahes kihis SBS bituumenmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Objekti andmed

Objekt:   TOCI OÜ tootmishoone laiendus
Aadress:   Keldri maaüksus, Tila küla, Tartu vald, Tartumaa

Galerii

OÜ Toci on üks juhtivatest masinaehituslike profiil- ja lehtmetallist toodete valmistajaid Balti riikides. 

Palju toodetakse erinevaid merenavigatsiooni ja meresõiduohutuse tagamiseks kasutatavaid tooteid. Tehakse koostööd Norra riikliku meresõiduohutuse , merepääste ja lootsiteenust pakkuva organisatsiooniga, Norra välisministeeriumiga ja Norra Kaitseväega. Arendatakse ja toodetakse käsitulirelvade kinnitusi sõidukitesse.

Toodetakse erinevaid metallist tooteid Shelli tanklate jaoks üle maailma.

OÜ Toci on tuulegeneraatoreid tootva Taani tehase Vestas ametlik tarnija.

Volvo Trucks Estonia Tartu katusetööd

Volvo Trucks Estonia Tartu katusetööd

Kandva profiilplekiga Volvo Trucks Estonia Tartu katusetööd

Volvo Trucks Estonia Tartu katusetööd

Katusetööd Volvo Trucks Estonia Tartu veoautokeskuse juurdeehitusel tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal. 2014. aastal tehti täiendav juurdeehitus.

2012. aasta. Lamekatuse ehitust alustatikandva profiilpleki paigaldamisest. Profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksune kivivillplaat, millele omakorda laotati aurutõkkekile.

Põhisoojustuseks kasutati EPS 50 vahtpolüsteroolsoojustust paksusega 160 mm. Soojustuse pealiskihiks paigaldati 30 mm paksused tuulutussoontega Isover katusevillast plaadid.

Hüdroisolatsioonkihina keevitati katusele kahekordne SBS bituumenmaterjalist katusekate ehk kattekiht. Katusekonstruktsioon kinnitati katuse kandekonstruktsiooni külge katusetüüblitega.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusele vihmavee äravoolukaevud. Kaevud paigaldati katuse madalamatesse kohtadesse ümbr´itsevast pinnast 30 mm sügavamale. Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid. Katuse parapetile paigaldati tormiplekid ja püstvaltsiga parapetiplekid.

2014. aasta. Ehitati kaks eraldi katust.

Esimene katus: Kandva profiilpleki paigaldas tellija. Profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksused kivivillplaadid ehk alusplaadid. Katuse aurutõke ehitati 0,2 mm paksusest aurutõkkekilest. Kiled jätkati ülekattega ja ühenduskohad tihendati.

Soojustamiseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 160 mm. Tuulutuskihiks kasutati Isover klaasvillast tuulutussoontega villaplaate.

Katte ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahes kihis SBS bituumenmaterjalist. Katus on välimise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveerennid, vihmaveetorud, ääreplekid. Katuse tuulutamiseks keevitati katusele alarõhutuulutid.

Teine katus:  Aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kiled jätkati ülekattega ja ühenduskohad teibiti. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 320 mm. Tuulutuskihiks paigaldati Isover klaasvillast tuulutussoontega 30 mm paksused katteplaadid. Katusele anti kalded kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjali.Ehitati immutatud puidust parapetid ja kaeti ehitusplaadi ja bituumenrullmaterjaliga. Parapeti peale kinnitati parapeti katteplekid. Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalite peale alarõhutuulutid.

Objekti andmed

Objekt:   Volvo Trucks Estonia Tartu keskuse juurdeehitus
Aadress:   Ringtee 53, Kandiküla, Tartumaa

Galerii

Esimene Volvo veoauto valmis Rootsis tehase tootmisliinil 1928. aastal.

Series 1 oli vähese võimsusega neljasilindriline bensiinimootoriga 28 hj ja 1500 kg kandejõuga veoauto. Autol oli kinnine kabiin, õhkrehvid ning võllvedu.

Volvo on üks maailma juhtivaid raskete kaubaveokite ja diiselmootorite tootjaid. Üle maailma on Volvol üheksa tehast ning kaheksa kohalike partnerite omanduses olevat tehast.

Volvo veoautosid müüakse ja teenindatakse rohkem kui 130 riigis, 650 edasimüüjafirmat, 1450 töökoda.

Eramu katusetööd Tartumaal Järveotsa 9

Eramu lamekatusetöö Tartumaal Järveoja 9

Eramu lamekatusetöö Tartumaal Järveoja 9 oli bituumenrullmaterjalist katusekattega

Eramu lamekatusetöö Tartumaal Järveoja 9 oli bituumenrullmaterjalist katusekattega

Eramu lamekatusetöö Tartumaal Järveoja 9 tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Maja ehitati raudbetoon paneelidest. Katused asuvad eri tasapindadel, on eri kujulised ja väga erinevate lahendustega.

Aurutõkkeks kasutati bituumenrullmaterjali. Bituumenrullmaterjal keevitati betoonpinnale gaasipõletitega. Katus soojustati katuse vahtude ja villadega.

Katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks paigaldati katusele kahes kihis ehk kahekihiline bituumenrullmaterjal. Katusekonstruktsioon kinnitati betoonaluspinnale katusetüüblitega. Kinnituselemendiks kasutati metallist betoonikiile. Kinnitustüüblid paigaldati katuse kattekihi alumise kihi vuukidesse.

Vihmavesi juhitakse ära läbi elektriliselt soojendatavate katusekaevude ehk vee äravoolu trappide. Kaevudele paigaldati peale prahisõelad. Katuse tuulutamiseks ehitati nii parapett-tuulutus kui ka paigaldati alarõhutuulutid. Parapett-tuulutuse ehitamiseks kasutati immutatud okaspuu prusse ja OSB 3 ehitusplaate. Alarõhutuulutid paigaldati katusetuulutuse peakanalitele. Katusele paigaldati erinevad ääreplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Eramu
Aadress:   Järveoja 9, Veibri küla, Luunja vald, Tartumaa

Galerii

Eramu Järveotsa 9 asub Tartumaal mitte kaugel Tartu linnast looduskaunis kohas. 

Maja on väga hea planeeringuga. Majas asub suur basseiniruum, saunakompleks, kõik vajalikud abiruumid. Maia ümber on maitsekas haljastus.

Sisemise vihmavee äravooluga tornelamu lamekatuse renoveerimine Elvas

Tornelamu lamekatuse renoveerimine Elvas

Sisemise vihmavee äravooluga tornelamu lamekatuse renoveerimine Elvas

Sisemise vihmavee äravooluga tornelamu lamekatuse renoveerimine Elvas

Tornelamu lamekatuse renoveerimine Elvas on tehtud 2012. aastal. OÜ Evari Ehitus paigaldas soojustuse ja bituumenrullmaterjalist katusekatte.

Olemas olev katusekonstruktsioon korrastati. Katuse kaldeid korrigeeriti kergkruusaga.

Katus soojustati150 mm paksuse EPS 50 vahtpolüsterooliga. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati 30 mm paksuseid tuulutussoontega kivivillast soojustusplaate. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunaliselt.

Vettpidavaks kihiks keevitati katuse katteksSBS kattematerjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon kinnitati aluskatuse külge “torpeedotüüblitega”. Kinnitus tehti hüdroisolatsioonikihi alumise kihi vuukidest.

Paigaldati uued veeninaplekid ja katusekaevud.

Objekti andmed

Objekt:   Tornelamu
Aadress:   Pika 75, Elva

Galerii

Veetorn-elamu Elvas valmis 1975 aastal ja on miljööväärtuslik üksikobjekt – kohaliku ajaloo ja miljöö seisukohalt oluline XX sajandi ehitis.

Veetorn-elamu rekonstrueeriti komplekselt 2012. aastal ja tööde käigus tehti järgmised energiasäästu andvad tööd:

 1. Soojustati katus, fassaad, sokkel
 2. Rekonstrueeriti küttesüsteem
 3. Paigaldati soojustagastusega sundventilatsioon
 4. Paigaldati uued avatäited ehk välisaknad ja -uksed
 5. Rekonstrueeriti rõdupiirded ja trepikoda
Välimise vihmavee äravooluga kortermaja katusetööd Elvas Kirde 16

Kortermaja katusetööd Elvas Kirde 16

Välimise vihmavee äravooluga kortermaja katusetööd Elvas Kirde 16

Välimise vihmavee äravooluga kortermaja katusetööd Elvas Kirde 16

Kortermaja katusetööd Elvas Kirde 16 tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal. Tööd tehti kogu maja renoveerimise käigus ühe osana tehtud ehitustöödest.

Olemas olev katuse pind korrastati ja keevitati olemas olevale katusele peale SBS bituumenmaterjalist aurutõkkekiht.

Paigaldati lisasoojustus. Katus soojustati vahtpolüsterool EPS 50 220 mm paksuste soojustusplaatidega. Katuse tuulutussüsteemi tarbeks paigaldati põhisoojustuse peale 30 mm paksused tuulutussoontega Isover klaasvillast plaadid.

Katusekatteks keevitati katusele kahes kihis SBS rullmaterjalist ehk hüdroisolatsioonist kattekiht. Ehitatud katusekonstruktsioon kinnitati katusetüüblitega olemasoleva aluskatuse külge. Kasutati “torpeedotüübleid”.

Katus on välimise vee äravooluga. Tööde käigus ehitati vajalikud karniisid ja parapetid. Karniisile paigaldati veeninaplekk ja vihmaveerenn. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveetorud. Katusekonstruktsiooni tuulutuse tagamiseks keevitati tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Katusele pääsemiseks aga paigaldati katuseluuk. Luuk on soojustatud ja varustatud amortisaatoritega.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermaja
Aadress:   Kirde 16, Elva

Galerii

Kortermaja rekonstrueeriti komplekselt 2012. aastal ja tööde käigus tehti järgmised energiasäästu andvad tööd:

 1. Soojustati katuslagi
 2. Soojustati välisseinad ehk fassaad
 3. Soojustati sokkel
 4. Renoveeriti küttesüsteem
 5. Paigaldati soojusvahetiga ventilatsioon
 6. Vahetati välja välisaknad ja -uksed ehk avatäited
 7. Rekonstrueeriti trepikojad