Katus tagab hoonele, ehitisele pika eluea

katus, pööratud katus,tavakatus

Katus on ehitise konstruktsiooni osa ehk ehitise kattetarind ehk  ehitise ülemine, sademete ja muude välismõjude ehk ilmastikumõjude eest kaitsev osa, kuid mitte ainult

 

Katuse ehk hoone välispiirde teiseks ülesandeks on tagada ruumis sobiv sisekliima: temperatuur, niiskus, külma- ja soojakiirgus, õhu liikumise kiirus ja palju muud.

Katusekonstruktsioon koosneb kande ja kattetarinditest. Konstruktsiooni alla ja laekonstruktsiooni peale jäävat hoone vaba ruumiosa nimetatakse pööninguks. Kui viimase korruse vahelagi on soojustatud, isoleeritud ja pööningut ei ole, siis nimetatakse seda osa konstruktsioonist katuslaeks.

Katusele mõjuvad teistest ehitiseosadest suuremad koormused. Osa koormustest on lühiajalised, kuid võivad osutuda küllalt rängaks. Osa koormusest aga mõjub alaliselt ehk vahetpidamata.

Katusele mõjuvad koormused: välimised, sisemised, konstruktsioonisisesed.

Välimised koormused on: vihm, äike, vesi, rahe, pakane, lumi, torm, imemiskoormus, UV-kiirgus, osoon, vääveldioksiid, kuumus, sädemed, mustus, tolm, puulehed, hooldustöölised ja mitmel erineval põhjusel tekkiv koormus.

Sisemised koormused on: küte, ventilatsioon, jahutus, veeaur, kondensatsioon, konvektsioon.

Konstruktsioonisisesed koormused on paljuski mõjutatud välimistest ja sisemistest koormustest. Soojenemine põhjustab paisumist, jahutamine kokkutõmbumist. Tööstushoonetes tekitavad masinad vibratsiooni, katuse koormamine ajapikku läbipaindeid. Oma osa on konstruktsiooni sattuval niiskusel.

Koormus mõjub harva üksi, vaid tekib koormuste koosmõju. Selliselt võib vallanduda ahelreaktsioon.

 

Katus liigitatakse väga erinevate tunnuste järgi

Katus liigitatakse välise kuju järgi

Viil, pult, kelp, murdkelp, poolkelp, mansard, lame, nõgus, kumer, sadul, pars, kuppel,  kaar, erikuju

Viilkatus – üks hari ja kaks külge

Pultkatus – üks külg ja kalle ainult ühes suunas

Kelpkatus – nelja küljega viilkatuis, mille viilud on kaldsed

Mansardkatus – viilkatus, mille küljel on kaks erinevat kallet

Nõguskatus ehk sissepoole kaldega katus – millel on kaks või enam külge. Sisemine vee-eemaldus.

Lamekatus – väikese kaldega katus

 

Katus liigitatakse materjali järgi

Bituumenrullmaterjal, SBS, APP, plastrullmaterjal, bituumenlaineplaat, PVC, membraan, plekk, profiilplekk, valtsplekk, kivi, betoonkivi, savikivi, keraamiline plaat, kiudtsementplaat, sindel, kärg, kimm, katuselaast, roog, õlg, laud, haljas, muru, mätas, puit, klaas

Katus liigitatakse vee äravoolu järgi

Välimise veeäravooluga, sisemise veeäravooluga

Välimise veeäravoolu korral kasutatakse vee katuselt allajuhtimiseks vihmaveerenne ja vihmaveetorusid. Sisemise vihmavee äravoolu korral kasutatakse vee katuselt allajuhtimiseks katuselehtreid ehk katusekaeve.

Katus liigitatakse veepidavuse järgi

Voolavat vett pidavateks, seisvat vett pidavateks

Enamus katuseid on voolavat vett pidavad katused. Voolavat vett pidavad katused on suurema kaldega ja vesi ei tohi katusele seisma jääda. Seisvat vett pidavateks katusteks on lamekatused.

 

Soojustuse olemasolu järgi

Soojustatud, soojustamata

Kui katuse all on köetavad ruumid, siis tuleb katuseid soojustada. Kui katuse all oleval alal või ruumis ei ole oluline väliskeskonnast soojem temperatuur, siis katuseid ei soojustata.

 

Tuulutussüsteemi järgi

Tuulutussüsteemiga, ilma tuulutussüsteemita, suletud

Tuulutussüsteemiga katused on paksema konstruktsiooniga katused, kus niiskuse tekkimine katusekonstruktsiooni sees ei ole soovitatav. Katuse tuulutamiseks ehitatakse vastav tuulutussüsteem.

Tuulutussüsteemita katused on kergkatused, kus katusekonstruktsioon on juba oma olemuselt tuulduv ja niiskuse kontsentreerumine katusekonstruktsiooni on vähetõenäone. Näiteks lahtiste külgedega varikatus.

Suletud katused on ehitatud nii, et niiskuse sattumine katusekonstruktsiooni sisse on välistatud. Soojustuskiht paigaldatakse aluskonstruktsiooni ja katusekatte vahele ilma tuulutusvaheta.

 

Konstruktsiooni järgi

Tava, pööratud

Tavakatus on katus, kus hüdroisolatsioonikiht asub kõige peal. Pööratud katus on katus ehk katusetarind, milles hüdroisolatsioonikiht on soojustusmaterjali all. Hüdroisolatsioon paigaldatakse otseselt katuse aluskonstruktsioonile. Katuse kalded luuakse üldjuhul hüdroisolatsioonikihi alla. Kasutatakse põhiliselt käidavate, haljastusega, liiklusega koormatud katustel, kus mehaaniliste vigastuste oht hüdroisolatsioonile on suurem kui tavapärastel katustel.

 

Otstarbe järgi

Mittekäidav, käidav

Enamus katused on mittekäidavad, mis ei ole mõeldud igapäevaseks käimiseks. Käidavad katused on ehitatud nii, et katusael käimine ei kahjusta katuse hüdroisolatsioonikihti.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katus