Kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10

kaldkatus

Kaldkatus on katus, mille kalle rõhtpinna suhtes on suurem kui 1:10 s.h. ka neelude kalle

 

Kaldkatused on enamasti voolavat vett pidavad katused.

Kaldkatustel võib kasutada väga erinevaid kattematerjale nagu kivi, plekk, bituumen, klaas, roog, laast, puit ja mis iganes katteks sobiv materjale.

Katuse kalle sõltub kasutatavast materjalist, hoone arhitekti arhitektuursest eelistusest, omaniku soovidest.

Kaldkatuseid on enamasti sobiv kasutada eramute ja väiksemate katuste ehitamisel.

 

OÜ EVari Ehitus – kasulikku – Kaldkatus on kaldega katus 1:10 või rohkem