Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. OÜ Evari Ehitus on alates 2016. aasta aprillist Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on vabatahtliku liikmeskonnaga ettevõtjate esindusorganisatsioon, mis loodi 90 aastat tagasi.

Missiooniks on ettevõtluse edendamine Eestis ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna arendamise ja praktiliste teenuste osutamise kaudu.

2015. aasta lõpu seisuga oli kaubanduskojal 3208 liiget.

Kogu liikmeskonnast oli ehitusega seotud 6,9 % liikmetest.